De Franse landbouwminister riep het voorbije weekend retailers op om meer promoties en kortingen aan te bieden, om zo de koopkracht van de Fransen te verhogen. Een slechte idee, vindt Pierre-Alexandre Billiet, CEO van Gondola. Het is een tijd om te kiezen voor een meer kwalitatieve koopkracht, zegt hij.

Iedereen probeert zich aan de inflatie aan te passen. Sommigen zelfs ten koste van anderen. Om die reden heeft de Franse minister van cultuur Marc Fesneau dit weekend aan de distributiesector gevraagd om hun promoties op voedingsproducten te verhogen, zodat de koopkracht van de Fransen vergroot wordt. Maar zolang de koopkracht enkel benaderd wordt vanuit een louter numerieke dimensie zal het nooit volstaan. Het merendeel van de producten die gekocht worden in een winkel zijn gebaseerd op verlangen, en dat is – de menselijke gekte even terzijde gelaten – één van de enige menselijke parameters die onbeperkt is. Samengevat: we zullen nooit genoeg koopkracht hebben. Alle goeie economische bedoelingen op vlak van duurzame consumptie zullen vriendelijk en lineair de onvervulde verlangens van de Europese consumenten volgen. Terwijl financiële armoede ongeveer 17% van de Europeanen treft (ondanks het Europese Gini-project van 2020) hebben de monetaire interventies grotendeels gefaald, en zolas de econoom Milton Friedman zei: elke inflatie is monetair. Het lijkt me duidelijk dat alle monetaire en financiële ingrepen mislukken en dat een aanpak van onderuit nodig is om de wereld te veranderen. Vertrekkend van het echte leven, van een betere consumptiee. Door een redelijke consumptie, door te werken voor een economische vergoeding voor landbouwers en kwekers en de hele lokale voedingsketen, door een duurzame transitie te faciliteren en duurzaam, gezond en lokaal te consumeren. Het is daar dat de verbetering te vinden is en het is daar dat de politiek de koopkracht moet ondersteunen, want voor elke euro aan voeding die er verkocht wordt, is er een euro aan negatieve externaliteiten in de vorm van “vervuiling”, die impact heeft op de directe gezondheid van consumenten (50%), de omgeving (30%) en de economie zelf (20%). Laten we dus stoppen met nutteloze promoties en prijsverlagingen en laat ons vragen aan de ministers om de vergoedingen te verhogen voor producten met een positieve externaliteit. Het geld daarvoor is beschikbaar, via gerichte economische projecten. Laat ons dus het tegenovergestelde doen van wat de Franse landbouwminister voorstelt: laat ons de prijs van kwalitatieve producten verhogen en de koopkracht verhogen om beter te consumeren in plaats van meer te consumeren. Zonder dralen.