De onderneming Ter Beke zal waarschijnlijk geen producten meer kunnen verkopen met de benaming “saucisson d’Ardenne”. In augustus 2008 heeft de AUDESA (Vereniging voor het Gebruik en de Verdediging van de Ardense Worst) namelijk een verzoek ingediend voor de registratie van de benaming “saucisson d’Ardenne”. Later hebben Guina en Ter Beke het arrest van het Waalse gewest aangevochten, waarin de benaming “saucisson d’Ardenne” werd erkend als geografische aanduiding. In de praktijk betekent dit dat een worst met deze naam uit de betrokken regio afkomstig moet zijn. Ter Beke is echter aan de rand van Antwerpen gevestigd. De Raad van State hechtte eraan het geografische karakter van het keurmerk “saucisson d’Ardenne” te bewaren.