Belgische supermarkten hebben vorig jaar 21 miljoen maaltijden geschonken, drie keer zoveel als in 2015. Dat staat in het nieuwste rapport van handelsfederatie Comeos, naar aanleiding van de Wereldvoedseldag. Per dag werden er maar liefst 57.000 maaltijden gered.

Vandaag is het Wereldvoedseldag, het perfecte moment om de aandacht te focussen op het duurzaam omspringen met voedsel want er wordt vandaag de dag nog te vaak voedsel onterecht in de vuilbak gegooid. Dat voedingsindustrie is daarbij verantwoordelijk voor het merendeel van het voedselverlies, gevolgd door de consumenten die thuis 13% van de verspilling voor hun rekening nemen en de handelssector die goed is voor 2% van het voedselverlies. Om het probleem aan te kaarten heeft handelsfederatie Comeos een studie gedaan over de preventie en valorisatie van onverkochte levensmiddelen in Belgische supermarkten. Daaruit blijkt dat supermarkten vorig jaar 14,4% van hun onverkochte voeding, ofwel 21 miljoen maaltijden, geschonken hebben aan goede doelen zoals de Voedselbanken, de Schenkingsbeurs of meer lokale organisaties. Dat is een verdrievoudiging tegenover 2015. Concreet werden er dagelijks zo'n 57.000 maaltijden gered. 

Toch kunnen niet alle onverkochte voedingsproducten nog geschonken worden. De rest wordt daarom gevaloriseerd door bijvoorbeeld vergisting of door verwerking tot dierenvoeding. Een relatief beperkte hoeveelheid wordt verbrand. 

“Wij zijn blij dat handelaars gemakkelijker hun weg kunnen vinden om onverkochte voedingsproducten te schenken aan zij die er de meeste nood aan hebben”, verklaart Dominique Michel, CEO van Comeos. “Bovendien wordt de impact van voedselverspilling op het klimaat vaak onderschat. Dit rapport toont duidelijk dat handelaars ook op dit vlak hun steentje bijdragen voor een betere planeet.” De topman verwijst hierbij naar de engagementen van de sector met de verschillende Gewesten, alsook naar de herziene brochure “Voedselschenkingen” die Comeos ter beschikking stelt aan handelaars.