De regering zou een suikertaks willen invoeren op alle soorten frisdranken, en dat al vanaf volgend jaar. Dat schrijven althans verschillende media. FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, verzet zich tegen de nieuwe belasting. “De competitiviteit wordt opgeofferd voor een fiscaal experiment”, klinkt het.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de federale regering een consensus bereikt over een belasting op àlle suikerrijke frisdranken. Niet enkel alcopops zoals Bacardi Breezer worden dus geviseerd. Hoeveel de taks zou bedragen is nog niet duidelijk, maar de suikertaks zou in 2016 al 50 miljoen euro in het laatje moeten brengen. Een bedrag dat geleidelijk aan tot 250 miljoen euro moet oplopen in 2020. Sectororgansatie FEVIA is alvast niet te spreken over de plannen.

“Alibitaks”

“De voedingsindustrie levert reeds heel veel inspanningen op het vlak van productsamenstelling (zoutreductie, reductie van transvetten, …), verstrekken van nutritionele info op het etiket en verantwoorde reclame en marketing en zij is bereid om deze inspanningen nog verder op te drijven in overleg met de bevoegde overheden en alle betrokken actoren. FEVIA pleit voor het verderzetten en verder uitbreiden van dergelijke positieve acties die, in de strijd tegen overgewicht, veel efficiënter zijn dan ‘alibi taksen' vermomd als gezondheidstaksen”, klinkt het in een reactie. 

Bovendien herinnert FEVIA eraan dat de effecten van dergelijke taksen op de volksgezondheid onvoldoende onderzocht en zeer onzeker zijn. De federatie spreekt dan ook van een “fiscaal experiment”.

Nefast voor competitiviteitDaarnaast neemt FEVIA het niet dat de frisdranksector, een sector die al zwaar belast wordt, geviseerd wordt. Nog meer belastingen zou de competitiviteit aantasten, aldus FEVIA. “Deze nieuwe belasting bovenop de bestaande verpakkingsheffing en accijnzen zal de grensaankopen nog extra aanwakkeren en de competitiviteit (en dus de tewerkstelling en de investeringen) aantasten”, klinkt het.