#1 De voorbije jaren won het buitenshuisverbruik aan belang, maar de komst van het coronavirus zette alles op zijn kop, ook op het vlak van consumptie van verse voeding stelt VLAM. Ontdek in onze mini-serie wat er veranderd is. Starten doen we met de buitenshuisconsumptie.

Het merendeel van onze voeding consumeren we thuis of nemen we mee van thuis, maar ook het buitenshuisverbruik vormt een aanzienlijke markt. Volgens Foodservice Alliance kwam de consumentenbesteding in foodservice in 2019 uit op ruim 22 miljard euro. Via de cijfers van marktonderzoeksbureau GfK kennen we het thuisverbruik van verse voeding. Om echter een zicht te krijgen op het totale verbruik van verse voeding in België, doet VLAM om de drie jaar een bijkomend onderzoek via marktonderzoeksbureau iVox. Elke dag van het jaar bevragen we consumenten naar de versproducten die ze de dag voordien geconsumeerd hebben. Op deze manier verzamelden we in 2020 de dagconsumptie van 7.340 respondenten, representatief gerekruteerd voor de doelgroep ‘in België wonende personen tussen 18 en 65 jaar’.

73% van consumpties vond thuis plaats

Door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen (sluiting horeca, verplicht thuiswerk, tijdelijke werkloosheid, vermindering sociale contacten…) werd 2020 een atypisch jaar op het vlak van thuis- versus buitenshuisverbruik. Waar in 2017 zo’n 66% van onze consumpties thuis plaatsvonden, steeg dit in 2020 naar 73%. Net als in 2017 consumeren we op een gemiddelde dag bijna allemaal wel iets thuis. We zien wel grote verschuivingen in de dagpenetratie van de consumpties buitenshuis. Zo consumeerde in 2017 31% iets op het werk/school de dag voor het onderzoek, terwijl dit in 2020 gedaald is naar 23%. Bij horeca gaat het om een daling van 16% naar 10%. Bij familie/vrienden en onderweg merken we een minder sterke daling in de consumpties. Tijdens de eerste lockdown zagen we wel een sterke daling bij deze twee kanalen, maar na de versoepelingen herstelden die consumpties zich snel. Tijdens de tweede lockdown noteerden we een minder sterke daling. Vooral in Wallonië merken we dat de consumpties bij familie/vrienden en onderweg in 2020 redelijk op peil bleven.

Gondola Magazine

Dit artikel komt uit de juni editie van Gondola Magazine. Benieuwd naar andere artikels? Neem dan snel een abonnement!

Klik hier!
Gondola Magazine