In deze tijden van crisis nemen steeds meer gemeentes maatregelen om lokale handelaars te ondersteunen. Van het tijdelijk opheffen van belastingen tot het direct uitbetalen van dienstverleners of aanvullende premies op de corona hinderpremie. Een overzicht.

Handelaars worden zwaar getroffen door de coronacrisis. Dat beseffen gemeentes maar al te goed en daarom komen velen onder hen aanzetten met eigen maatregelen om de handelaars in hun buurt een hart onder de riem te steken. Van Namen, Sint-Lambrechts-Woluwe en Halle tot Oostende, Antwerpen en Tongeren…overal in België proberen lokale besturen hun handelaars te helpen.

Tijdelijke opheffing van belastingen

Verschillende gemeentes voeren gelijkaardige maatregelen in. Zo hebben veel lokale besturen, waaronder dat van Antwerpen, Gent en Halle, beslist om bepaalde belastingen zoals de promotaks, de belasting op terrassen, de retributie op standplaatsen op openbare markten en ambulante handel, de belasting op taxibedrijven… tijdelijk op te heffen. Voor hoelang hangt af per gemeente.

In Gent heeft het stadsbestuur bijvoorbeeld beslist dat belastingen op zaken die niet kunnen doorgaan (terrassen, reclame zichtbaar vanop de weg, standgelden enzovoort)  niet betaald moeten worden van 13 maart tot zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. Wat alle bedrijfsgebonden belastingen betreft van dit jaar, krijgen bedrijven in Gent uitstel van betaling tot 30 september 2020.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft op zijn beurt besloten om de eerder opgesomde belastingen voor het tweede kwartaal van het jaar 2020 niet aan te rekenen. Sint-Lambrechts-Woluwe gaat nog een stapje verder en schrapt de twee belastingen die de stad heft op bedrijfsactiviteiten, namelijk de belasting op ambulante handel en die op terrassen en kraampjes, voor heel 2020. In Tongeren worden handelaars dan weer een kwartaal vrijgesteld van heffingen op terrassen en retributies donderdag- en antiekmarkt, en wordt de inning van lokale bedrijfsbelastingen uitgesteld tot minstens 2 maanden na het opheffen van de bedrijfsbeperkingen door Covid-19.

Verder wil ook de burgemeester van Namen alle betrokken zelfstandigen en handelaars vrijstellen van alle (gemeente)belastingen gedurende de drie weken van verplichte sluiting die door de regering werd opgelegd. Het gaat daarbij concreet om restaurant en bars die de hele week dicht moeten blijven, alsook de winkels die in het weekend gesloten zijn. Al moet deze maatregel nog wel worden goedgekeurd door de Naamse gemeenteraad en vervolgens door de Waalse regering, inclusief de bevoegde minister Pierre-Yves Dermagne.

Directe uitbetaling

Naast het tijdelijk opheffen van belastingen, was er nog een andere maatregel die opdook bij verschillende gemeentes. Zo hebben lokale besturen van onder meer Sint-Lambrechts-Woluwe en Antwerpen beslist om de facturen van dienstverleners direct uit te betalen en niet te wachten tot de vervaldag. Op die manier krijgen de handelaars een sterke kaspositie

Aanvullende premies op corona hinderpremie

Verder voorzien sommige steden en gemeentes ook een aanvullende premie voor ondernemers die kunnen genieten van de Vlaamse corona hinderpremie, een premie van 4.000 euro voor alle zelfstandigen en ondernemingen om de verplichte sluitingsperiode te overbruggen. Zo geven Kalmthout en Zandhoven bijvoorbeeld een premie van 500 euro aan bedrijven en ondernemers die verplicht moeten sluiten. Kortrijk helpt dan weer vooral de horeca en schenkt restaurants en cafés die recht hebben op de corona hinderpremie bijkomend 1.000 euro.

Lokale initiatieven

Maar daarnaast zijn er natuurlijk nog tal van eigen initiatieven. Zo heeft de stad Oostende bijvoorbeeld beslist om 500.000 euro vrij te maken voor de overname van de waarborgkost voor de zelfstandigen en vennootschappen die nood hebben aan een overbruggingskrediet. Maar voorziet de stad ook een tussenkomst in de energiefactuur van zelfstandigen in hoofdberoep die geen fysieke vestiging hebben.

Het Hasseltse stadsbestuur wilt op zijn beurt horecaondernemers dan weer een hart onder de riem steken. Hoe? Elke Hasselaar ontvangt binnenkort een horecabon ter waarde van 5 euro die na de coronacrisis gebruikt kan worden bij elke Hasseltse horecaondernemer. Zo wil de stad lokale horecaondernemers maximaal ondersteunen in tijden van crisis en het economische leven na de crisis zo snel mogelijk zijn gewone gang kan gaan.

Een gelijkaardige actie vinden consumenten in Willebroek. Daar heeft het gemeentebestuur in samenwerking met handelaarsvereniging Willebroek Winkelhart, de "Samen-tegen-corona-cadeaubon" in het leven geroepen. Daarbij kunnen klanten voor een bedrag naar keuze een cadeaubon aanvragen bij hun favoriete handelaar, waarna ze die bon, eens de coronamaatregelen versoepelen, kunnen inruilen voor een frisse pint, een lekkere maaltijd of een leuk product bij de gekozen handelaar. Op die manier helpen de inwoners van Willebroek lokale handelaars om hun sluiting te overbruggen. 

Eén ding is duidelijk: de coronacrisis mag de lokale economie dan wel hard getroffen hebben. Toch was er nog nooit zo veel solidariteit om elkaar er weer bovenop te helpen.