De winkel van AD Delhaize aan de Anspachlaan in het centrum van Brussel is door de arbeidsinspectie en de politie verzegeld. Bij een routinecontrole bleek dat acht werknemers van het verkooppunt niet waren aangegeven.

Maandagmiddag kwam de politie voor de tweede keer een gerechtelijk zegel plaatsen op het AD Delhaize Anspach, meldde het zakenblad L’Echo. Dezelfde procedure was zaterdag al uitgevoerd, maar de zegels waren in het weekend verbroken. Het arbeidsauditoraat nam deze beslissing na een controle door de lokale politiezone, de Onem en de regionale arbeidsinspectie. Van de 20 werknemers die bij deze gelegenheid werden gecontroleerd, waren er 8 niet aangegeven bij de Dimona (verplichte aangifte bij de RSZ), aldus de krant. En onder hen had één persoon geen verblijfsvergunning. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld en er zijn voorwaarden gesteld voor een heropening. De onafhankelijke manager van de franchisewinkel ontkent elke sociale fraude en verzekert dat al het personeel wel degelijk is aangegeven, meldt de krant.

Of het nu toeval is of niet, de timing van deze verzegeling kon nauwelijks slechter zijn voor Delhaize. De supermarktketen kondigde eerder deze maand zijn voornemen aan om al zijn 128 geïntegreerde supermarkten te franchisen, tot groot ongenoegen van vakbonden en personeel. "In de huidige context is dit een voorbeeld van het feit dat franchising een bron kan zijn van deregulering en niet-naleving van de meest elementaire sociale rechten", aldus Sibille Boucquey, de eerste substituut van het Brusselse arbeidsauditoraat, in L'Echo. De vakbonden, die deze dinsdagochtend tijdens een buitengewone ondernemingsraad met de directie van Delhaize vergaderden, mogen deze pijnlijke informatie ook niet verloren laten gaan, gezien de huidige context. Op het moment van schrijven had het bedrijf nog niet gereageerd op onze verzoeken om een reactie.