De directie van Delhaize en de socialistische vakbond SETCa / BBTK hebben een akkoord bereikt, waardoor de stakingsdreiging afgewend is.

Kern van het meningsverschil is een collectieve arbeidsovereenkomst die in 2018 door de sociale partners is ondertekend en afgelopen voorjaar definitief door de SETCa is opgezegd, omdat de directie van Delhaize de gemaakte afspraken niet zou hebben nageleefd. Toen de recente besprekingen mislukten, verhief de socialistische vakbond zijn stem en diende een staking in, gesteund door de liberale vakbond ACLVB. In Brussel werd spontaan gestaakt zonder de opzegtermijn van twee weken af te wachten. Uiteindelijk werd op 28 september een compromis bereikt, waardoor de vakbonden hun opzegging introkken.