Retailalliantes leveren betere prijzen op voor consumenten. Dat blijkt uit een studie van business school Insead, die de prijzen van de Duitse supermarkt Edeka en de alliantie AgeCore bekeek.

Retailallianties zijn vaak een mikpunt van kritiek. Volgens merkenfabrikanten zorgen ze ervoor dat de winsten van retailers de hoogte in gaan en dat de kosten in de supply chain toenemen. Marcel Corstjens, marketingprofessor aan de Franse business school Insead, ging na in hoeverre die bewering klopt. Hij bekeek de gegevens van supermarkt Edeka, marktleider in Duitsland en lid van de internationale alliantie AgeCore, waar ook Colruyt bij aangesloten is. Intussen is Edeka overigens geen lid meer van AgeCore. Hij onderzocht 138.000 SKU’s in 20 voedingscategorieën over een periode van zes jaar en vergeleek de SKU’s die niet via de alliantie gekocht werden met degenen die wel via AgeCore aan de man gebracht worden. De analyse laat zien dat de prijzen van de producten die via de retailalliantie aangekocht werden gemiddeld 12% lager lagen in vergelijken met andere producten. De impact verschilt erg naargelang de productcategorie, van -36% bij diepvries tot -6% bij snacks. In sommige categorieën tekent zich een omgekeerd beeld af: de producten van de alliantie zijn duurder, zoals bij alcoholische en niet-alcoholische dranken. Er zijn ook productcategorieën waarbij er geen statistisch significant verschil is: bakkerij, plantaardige zuivel en delicatessen. De resultaten van de studie komen overeen met die van andere onderzoeken naar de positieve impact van retailallianties op consumentenprijzen, aldus de onderzoeker.