Een GfK analyse van de tuinmarkt in 5 Europese landen (UK, NL, D, FR en België) bevestigt de niet erg rooskleurige cijfers die we reeds voor 2016 aanhaalden. Met een verwaarloosbare omzetstijging van 0,1 procent over het eerste semester, waarbij Nederland (+9,6%) en Duitsland (+4,4%) voor hun rekening nemen, kan het niet anders of België boert achteruit over dezelfde periode.

Er zijn wel enkele duidelijke trends en verschuivingen in het aankoopgedrag van de consument.

Smart en Groen.

Het is duidelijk dat de consument nieuwe technologieën die hem het leven makkelijker maken, omarmt.

De verkoop van robotmaaiers is over de eerste 6 maand in deze landen met maar liefst 37,2% toegenomen en tikt af op €127 miljoen. In Nederland is er zelfs sprake van een stijging met meer dan 90%! Dit is des te opvallender omdat de tuinen relatief klein zijn bij onze noorderburen. De robotmaaiers maken dan ook bijna de helft uit van de omzet in "slimme" tuinproducten. De verkoop van handgereedschap daalt met 1,9% wat een bevestiging is van de drang naar meer convenience en een consument die wel wil genieten van een mooie tuin, zonder er al te veel handen aan vuil te maken.

Tegelijkertijd zien we in de GfK-cijfers een behoorlijke groei van bio-chemische producten: +7,8% daar waar de totale markt in deze cataegorie er 3% op achteruit gaat. Frankrijk spant hier de kroon met een stijging van 16,2%. We hebben geen specifieke cijfers over België, maar onze ervaring leert dat "bio" in de tuin ook in Wallonië sterker leeft dan in Vlaanderen.

België.

De tuinbranche in België beleeft een moeilijk jaar en deze cijfers bevestigen dat. Het wordt bang afwachten of het herfstseizoen nog iets kan recht trekken, maar ook dat is twijfelachtig. Laat ons vooral vooruit kijken naar 2017. 

Wij zijn dan ook benieuwd naar de verwachtingen van de branche voor komend jaar. Laat het ons weten via onze korte survey