Ondanks een moeilijke marktsituatie scoorde bpost in het tweede kwartaal beter dan verwacht. “Al zorgen de inflatie, loonindexeringen, transport- en energiekosten en het consumentenvertrouwen nog steeds voor onzekerheid in de volgende kwartalen”, aldus CEO Dirk Tirez.

“Het tweede kwartaal overtreft het oorspronkelijke vooruitzicht”, klinkt het tevreden bij bpost tijdens de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers. De groepsomzet stabiliseerde op 1,04 miljard euro, ofwel -0,2% tegenover dezelfde periode vorig jaar. De aangepaste bedrijfswinst (EBIT) van de groep daalde met 22,5% tot 82,6 miljoen euro, na erg sterke resultaten een jaar eerder. “Het tweede kwartaal overtreft onze oorspronkelijke EBIT-richtlijn voor het volledige jaar 2022 van 280-310 miljoen euro, die werd uitgegeven op 24 februari 2022, met name dankzij de succesvolle implementatie van de maatregelen die in mei samen met de resultaten van het eerste kwartaal werden toegelicht”, reageert bpost.

Als we specifiek naar België kijken daalde de omzet met 8,7% tot 531,8 miljoen euro. Ook de pakjesvolumes zakten weg met 12,9% tegenover een erg sterk resultaat een jaar eerder door de e-commerceboom. “Het postvolume kende een onderliggende daling van 7,5%, die werd verzacht door de positieve prijs-/miximpact”, voegt het bedrijf er nog aan toe. “De bedrijfskosten zijn wel stabiel. Al daalde het aangepaste EBIT met 25,7% tot 62,8 miljoen euro.”

Zowel in Europa als Azië zag de groep zijn omzet afnemen, in tegenstelling tot Noord-Amerika waar de totale bedrijfsopbrengsten toenamen met 8,2% bij constante wisselkoersen tot 378,6 miljoen euro. “Die cijfers weerspiegelen de groei van Radial (+18,3%) als gevolg van klanten die in 2021 werden opgestart. De omzet is wel exclusief de deconsolidatie van The Mail Group +14,6% bij constante wisselkoersen”, klinkt het. Ook de aangepaste EBIT groeide tot 18,1 miljoen euro.

“De directe maatregelen die het management heeft ondernomen om de aanhoudende macro-economische druk het hoofd te bieden, hebben in dit kwartaal hun vruchten afgeworpen”, reageert Dirk Tirez, CEO van bpostgroup, tevreden. “Vandaag, nu we een extra kwartaal achter de rug hebben en de resultaten van deze maatregelen kennen, bevinden we ons in een positie om het risico in ons oorspronkelijke vooruitzicht naar beneden toe bij te stellen van "tot 40 miljoen euro” naar "tot 25 miljoen euro", en dat ondanks aanhoudende marktverstoringen." Maar de topman blijft waakzaam. “Gezien de forse tegenwinden door inflatie, loonindexeringen, transport- en energiekosten en het consumentenvertrouwen wereldwijd blijven aanhouden en nog steeds voor onzekerheid zorgen in de volgende kwartalen, blijven we op alle niveaus maatregelen nemen om deze negatieve effecten te faseren en te verzachten, terwijl we tegelijkertijd onze onderneming positioneren om succes te boeken op de middellange termijn", besluit hij.