België heeft een recyclagepercentage van 90,3% voor industriële verpakkingen, wat een stuk beter is dan de Europese doelstelling van 70% voor 2030. Dat blijkt uit het jaarverslag van Valipac, de organisatie die instaat voor het beheer van industriële verpakkingen. 

België is de beste leerling van de Europese klas. In haar jaarverslag stelt Valipac, de organisatie die instaat voor het beheer van industriële verpakkingen, vast dat België een recyclagepercentage heeft van 90,3%. In 2023 zal volgens de voorlopige resultaten van Valipac 735.300 ton verpakkingsafval gerecycleerd worden, wat het recyclingpercentage voor 2023 op 95% brengt. “België ligt ruim voor op de doelstelling van 70% recyclage van verpakkingsafval die Europa zichzelf heeft opgelegd voor 2030”, zegt Francis Huysman, managing director van Valipac.

Valipac telde in zijn rapport ook 445.000 ton gerecycleerde papieren en kartonnen verpakkingen, of 99,6% van de hoeveelheden die door zijn klanten op de markt werden gebracht. België presteert ook beter op het vlak van de inzameling van plastic en overtreft de Europese doelstelling voor 2030 met 7 procentpunten: 62,5% tegenover 55%. Ten slotte zal de recyclage van metalen verpakkingen tegen 2022 93% bereiken, wat meer is dan de doelstelling van 80% die door de Belgische overheid werd vooropgesteld. “We spelen een voortrekkersrol binnen de Europese Unie en ver daarbuiten. Voortbouwend op deze positie hebben we vorig jaar nieuwe initiatieven genomen in internationale samenwerking met organisaties uit landen als Frankrijk, Nederland, Ierland, IJsland en Duitsland,” besluit Francis Huysman.