Een nieuw vleesschandaal houdt Nederland momenteel in de ban. 60% van het vlees in slachthuizen zou sporen van uitwerpselen en de E.coli-bacterie bevatten. Het FAVV (Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid) zegt dat de toestand in België veel beter is.

Het was een televisiereportage die het schandaal aan het licht bracht. Op ongeveer 60% van de geslachte dieren in Nederland zouden sporen van mest uit kapotgeprikte darmen te vinden zijn. De E.coli-bacterie, die in de darmen huist, kan mogelijk voor gezondheidsproblemen zorgen. Door te weinig tijd en te hoge bandsnelheid zouden de werknemers in de slachthuizen niet genoeg tijd hebben om de karkassen goed proper te maken.

Het FAVV heeft al laten weten dat de toestand in België niet vergelijkbaar is. In ons land is overal een dierenarts aanwezig die toezicht moet houden op de hygiëne. Slechts 2% van het Belgisch vlees zou besmet zijn met de E.coli-bacterie.