Colruyt Group behaalde in 2017 een omzet van meer dan 9 miljard euro, goed voor een stijging van 3,4% op vergelijkbare basis. Na de druk uit het eerste semester, stijgen de marges van de groep opnieuw. Dat blijkt uit de nieuwe jaarcijfers die de groep vrijgaf.

Colruyt maakte vandaag zijn jaarcijfers van het boekjaar 2017/18, bekend. De resultaten van de Franse foodservice business Pro à Pro, dat in februari 2017 verkocht werd aan de Metro groep, werden daarbij buiten beschouwing gelaten. Colruyt Group wist vorig jaar een omzet van 9,031 miljard euro te behalen, een stijging van 3,4% tegenover dezelfde periode het jaar ervoor. Exclusief brandstoffen bedroeg de omzetgroei 2,8%. Die stijging is volgens de groep te danken aan de verkoopprijsinflatie, de uitbreiding van de verkoopoppervlakte en de organische groei. “Alle enseignes leverden een positieve bijdrage tot de omzetgroei”, verduidelijkt Colruyt Group.

Stijgend marktaandeel

Op het vlak voeding, wisten Colruyt Laagste Prijzen, OKay en Spar in België hun marktaandeel te laten toenemen van 31,7% vorig jaar tot 31,8% in boekjaar 2017/18.

Leuke verrassing voor de marges

In het eerste semester zakten de brutowinstmarges en de operationele marges weg door de toegenomen promodruk van concurrenten. Daardoor voorspelden analisten niet veel goeds voor de tweede jaarhelft.

Gelukkig kon de groep het tij keren. Zo bleef het bedrijfsresultaat (EBIT) op hetzelfde niveau van vorig jaar (5,4% van omzet) en steeg de brutowinstmarge van 25,8 naar 26%. De EBITDA-marge bedroeg dan weer 8,1%, tegenover 8,0% in boekjaar 2016/17. Die stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de hogere brutowinstmarge.

“In het eerste semester van 2017/18 daalde de marge van Colruyt door toegenomen prijs- en promodruk en door meer promo-acties. In de tweede jaarhelft was de Belgische retailmarkt minder concurrentieel dan vorig jaar. Operationele verbeteringen hadden eveneens een positieve impact op de brutowinstmarge in de tweede jaarhelft”, verduidelijkt Colruyt Group.

Retail

Wat de retailactiviteiten betreft, wist de groep een omzet van 7,46 miljard euro te verzilveren, goed voor een stijging van 3,1%. “De Belgische retailmarkt kende een hogere prijs- en promocompetitiviteit tijdens de eerste jaarhelft van boekjaar 2017. In de tweede jaarhelft was de Belgische retailmarkt minder concurrentieel dan vorig jaar. Het aandeel van de huismerken is bovendien toegenomen, mede door verdere prijsverhogingen bij de nationale merken. Het negatieve effect van grensaankopen neemt ook verder toe sinds de invoering van de accijnsverhoging op alcoholische dranken twee jaar geleden”, meldt Colruyt. Het omzetcijfer voor de foodretail, inclusief Colruyt Frankrijk en DATS 24 Frankrijk, bedroeg 7,2 miljard euro.

Colruyt Laagste Prijzen: 5,83 miljard euro omzet

Colruyt Laagste Prijzen zag zijn omzet met 2,0% groeien in België en Luxemburg tot 5,83 miljard euro. Die stijging was te danken aan de instroom van nieuwe klanten en de verkoopprijsinflatie. “Een sterk eindejaar en een positief kalendereffect (+0,3%) droegen eveneens bij tot die stijging”, aldus de retailer. Colruyt bleef in 2017/18 focussen op winkeluitbreidingen en -vernieuwingen. Zo werden 16 winkels volledig vernieuwd en omgebouwd, en kregen 42 winkels de ‘look & feel’ van het vernieuwde winkelconcept.

In Frankrijk zag Colruyt zijn omzet stijgen met 7,8%, exclusief brandstoffen.

OKay, bio-Planet en Cru: 908,1 miljoen euro omzet

OKay, Bio-Planet en Cru realiseerden samen een groei van meer dan 7%, waardoor de omzet afklokte op zo’n 908,1 miljoen euro. Winkelopeningen, nieuwe klanten en verkoopprijsinflatie liggen aan de basis van die stijging. Dit boekjaar openden zes OKay en drie Bio-Planet winkels de deuren. “Het vernieuwde winkelconcept van OKay wordt door de klant geapprecieerd en zal geleidelijk uitgerold worden”, benadrukt de retailer. De komende jaren voorziet OKay bovendien gemiddeld zes openingen per jaar. “Omzetgroei en rentabilisering was dit jaar prioritair voor de drie Cru-belevingsmarkten”, voegt Colruyt Group er nog aan toe.

E-commerce

Colruyt Group investeerde het afgelopen boekjaar ook sterk in zijn e-commerce. Daardoor behaalde de groep een online omzet van 370 miljoen, goed voor meer dan 5% van de retailomzet exclusief brandstoffen. De omzet werd voornamelijk gerealiseerd door Collect&Go, de online boodschappendienst van de groep. “Het klantenbestand steeg dankzij het uitgebreide afhaalnetwerk, de betrouwbare dienstverlening, de kwalitatieve verse producten en de vriendelijke medewerkers van Collect&Go”, aldus de groep.

Non-food

De gezamenlijke winkelomzet van Dreamland en Dreambaby lag 3,6% hoger dan vorig jaar en bedroeg zo’n 255,4 miljoen euro. Dat is te danken aan een positief kalendereffect en goed weer in het voorjaar. De groei werd nog deels getemperd door de verdere verschuiving naar online verkopen.

Foodservice en groothandel

De omzet van het segment groothandel en foodservice groeide tot 927 miljoen euro in 2017/18, een toename met 1,6% ten opzichte van de vergelijkbare omzet van 2016/17.

De groothandelsomzet steeg met 1,4% tot 782 miljoen euro. Deze omzet bevat de leveringen aan zelfstandigen in België (Retail Partners Colruyt Group) en Frankrijk (Coccinelle, CocciMarket en Panier Sympa). Het nieuwe Spar-winkelconcept, dat gebaseerd is op de waardengedreven klantgerichte samenwerking met de zelfstandige Spar-ondernemers, werd daarnaast verder uitgerold in 2017/18. “De vernieuwde winkels realiseren een meer dan gemiddelde omzetgroei, evenals een rentabiliteit die tot de beste van de markt behoort”, legt Colruyt Group uit.

De Belgische foodservice business Solucious en exportactiviteit Colex behaalden een gezamenlijke omzetgroei van 2,1%. De groei van Solucious werd echter afgeremd door de schaarste aan bezorgers op de Belgische arbeidsmarkt.

Overige activiteiten

De omzet groeide met 9,0% tot 644 miljoen euro en vertegenwoordigde dit jaar 7,1% van de geconsolideerde omzet. Dit segment bevat voornamelijk de omzet van de brandstofstations DATS 24 in België (637 miljoen euro).

Vooruitzichten

Colruyt Group is vrij positief voor het komende jaar en verwacht dat de retailmarkt competitief zal blijven. Op korte termijn voorziet de groep bovendien geen significante herneming van het economische klimaat voor de consument in België.