De Mestdagh groep heeft vandaag zijn strategische plan voorgesteld tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Dat voorziet een commercieel herstelplan, belangrijke investeringen en kostenverlagingen. In totaal worden er 450 job geschrapt en wordt er geen enkel winkel gesloten of in franchise gegeven. 

De Mestdagh groep heeft vandaag zijn transformatieplan voorgesteld tijdens een bijzondere ondernemingsraad. Hieronder lijsten we voor u de belangrijkste beslissingen op.

450 jobs bedreigd 

In totaal verdwijnen er 450 jobs van de in totaal 2.459 banen. “Indien deze intentie wordt bevestigd, kan ik u verzekeren dat wij vast van plan zijn om de sociale gevolgen ervan te beperken door zoveel als mogelijk gedwongen ontslagen te vermijden en door de voorkeur te geven aan brugpensioen en vrijwillig vertrek”, legt Eric Mestdagh, bestuurder en voormalig CEO van Mestdagh, uit. “We zullen alle alternatieve of begeleidende maatregelen in overweging nemen in overleg met de sociale partners en de overheid.” 

"Ondanks de vele inspanningen van de afgelopen jaren zijn de resultaten van de Mestdagh-groep teleurstellend. In 2017 werd voor het zesde opeenvolgende jaar een verlies opgetekend", reageert de directie van Mestdagh. De omzet van de winkels in eigen beheer daalt namelijk al 6 jaar (met -2% per jaar, met een versnelling tot -5,3% in 2017). "De kostenstructuur is te hoog, waardoor het voortbestaan van de onderneming niet kan worden verzekerd", aldus Mestdagh. Het bedrijf verwijst daarbij naar de toenemende concurrentie van de 'smart discounters', en de toenemende populariteit van de e-commerce. 

Te hoge personeelskosten

De groep geeft dan  toe dat het aandeel van de personeelskosten in de winkels - met 16,30% van de omzet van de winkels - boven het marktgemiddelde ligt. De resultaten van de afgelopen jaren zijn ontoereikend om voldoend kasstroom te genereren om de investeringen te financieren die nodig zijn voor de ontwikkeling van de winkels. “Het is essentieel om de werking van het bedrijf te veranderen en deze vicieuze cirkel te doorbreken om het voortbestaan ervan te waarborgen. Zo niet, dan stelt Mestdagh zich bloot aan ernstige moeilijkheden die zijn voortbestaan op middellange termijn zouden kunnen bedreigen", legt Guillaume Beuscart, CEO van Mestdagh, uit.

Geen sluitingen

De directie van Mestdagh wil de onderneming opnieuw winstgevend maken door het huidige model te behouden dat winkels in eigen beheer combineert met geaffilieerde winkels en een sterke lokale aanwezigheid. Daarom wordt geen enkele sluiting of affiliëring van winkels in eigen beheer overwogen. Ter herinnering, Mestdagh bezit vandaag 83 winkels, waarvan 52 geïntegreerde.

Om de problemen op te lossen, moeten in de eerste plaats twee hefbomen worden gehanteerd: de verkoop stimuleren, ondersteund door gerichte investeringen, en de kosten verlagen.

Meer polyvalentie 

Dankzij enkele maatregelen wil de retailer de polyvalentie verbeteren: elk verkooppunt zou voortaan uit één ‘universum’ bestaan (met uitzondering van de slagerijen) en er zouden systematisch opleidingen worden georganiseerd om het personeel te helpen deze overgang te maken. "De uurroosters zouden moeten worden herzien en gestandaardiseerd om een optimale winkelservice te garanderen en tegelijkertijd meer rekening te houden met de verwachtingen van het personeel", klinkt het bij Mestdagh. Concreet overweegt de directie van Mestdagh om de winkels op zondag te openen, de betaalde koffiepauzes af te schaffen en echte polyvalentie binnen de teams te creëren.

Meer 'traiteur'-producten

Om de verkoop te boosten, wil de directie van Mestdagh investeren in de afdelingen die altijd de sterkte waren van de onderneming: de slagerij/traiteur, verse producten, groenten en fruit en de bakkerij. "Het is de bedoeling om beter in te spelen op de verwachtingen van de klant door producten en diensten aan te bieden die beter aansluiten bij de huidige trends: lokaal, flexitariërs, biologisch, praktische keuken, wereldkeuken...", reageert de retailer.  Wat de slagerijen betreft, wil Mestdagh een innovatief concept introduceren dat meer ‘traiteur’-producten aanbiedt in traditionele slagerijen en zelfbedieningsslagerijen. Voor de visafdelingen zou dezelfde aanpak gevolgd worden. 

Multikanaal dienstenaanbod

De inspanningen van Mestdagh om de verkoop te stimuleren zijn ook gericht op innovatie en digitalisering. De directie overweegt om een multikanaal dienstenaanbod te ontwikkelen om de omzet van de verkooppunten te verhogen. Deze aanpak omvat in het bijzonder een bredere uitrol van de Drives (in 2018 zijn er reeds 5 voorzien), de invoering van afhaaldiensten in de winkels en de ontwikkeling van thuisbezorging vanuit bepaalde verkooppunten.

Investering van 21,2 miljoen euro

Tot slot is Mestdagh van plan om tegen 2020 in alle winkels 21,2 miljoen euro extra te investeren in twee voorziene types van ‘remodeling’ en in de slagers- en traiteurafdelingen (een zware ‘remodeling’ voor de oudste winkels en een gerichte ‘remodeling’ voor de andere). 

"Deze projecten zijn noodzakelijk om vicieuze cirkel te doorbreken"

“We zijn ons ten volle bewust van de emoties die deze aankondigingen kunnen oproepen”, legt CEO Guillaume Beuscart uit, die alles in goede banen zal leiden. “Toch zijn deze projecten noodzakelijk om de vicieuze cirkel waarin we ons momenteel bevinden te doorbreken. De situatie in de distributiesector is momenteel moeilijk als gevolg van de concurrentiedruk en de nieuwe consumptiegewoonten van de klanten. Bij Mestdagh willen we er alles aan doen om weer winstgevend te worden en zo onze winkels en ons model in eigen beheer te vrijwaren.”

"Mestdagh past voor 100% de transformatie van Carrefour toe, met het enige verschil dat ze niet meer investeren in het private label-verhaal van Carrefour omdat Carrefour reeds private labels aanlevert voor Mestdagh. Het valt bovendien nog af te wachten hoe Mestdagh zich gaat redden op digitaal vlak”, reageert Pierre-Alexandre Billiet , CEO van Gondola Group.

De directie zal de informatie- en consultatieprocedure inzake collectief ontslag zo spoedig mogelijk met de sociale partners voortzetten. “We zullen erop toezien dat deze fase zo goed mogelijk verloopt, in een geest van openheid, vertrouwen en transparantie”, legt Eric Mestdagh uit. “We zullen alles in het werk stellen om de werknemers te steunen, zowel zij die vertrekken als zij die blijven.”

'Master franchiser' in het zuiden van het land

Ter herinnering, in een interview met L’Echo vertelde Eric Mestdagh dat het bedrijf liever wil focussen op de winkelbeleving dan op expansie. Maar Mestdagh is met Carrefour Market natuurlijk ook dé master franchiser in het zuiden van ons land, wat natuurlijk voor de nodige verplichtingen zorgt tegenover zijn partner. Het contract dat Mestdagh aan Carrefour bindt, loopt in 2020 af, en dus moeten de voorwaarden opnieuw onderhandeld worden. Al lijkt het een drastische verandering erg onwaarschijnlijk, als je weet dat Carrefour 25% van het kapitaal in handen heeft.

Door de samenwerking met Carrefour te bevestigen tijdens de herstructurering die in 2010 plaatsvond bij Carrefour, heeft Mestdagh niet alleen 16 Carrefour-winkels die met uitsterven bedreigd waren, overgenomen. En dat in goede verstandhouding, klinkt het. Maar heeft de retailer ook heel zijn winkelpark omgebouwd, door de Champion-winkels (vroeger onderdeel van de Franse groep Promodès, voor de fusie van het bedrijf met…Carrefour) aan te passen aan het concept en het bestek van Carrefour Market. Al is het overduidelijk dat die winkels onderdeel zijn van de Carrefour groep, dat steeds genoot van een voorbeeldig imago: “Carrefour Market Groupe Mestdagh” wordt van bij het binnengaan in de winkel namelijk overal duidelijk vermeld. Toch heeft Mestdagh, binnen het Carrefour Market-netwerk, ook enkele specifieke kenmerken. Het bedrijf beschikt bijvoorbeeld over zijn eigen logistieke middelen. Bovendien heeft het goede imago van Mestdagh met betrekking tot de verse voeding, in het bijzonder de slagerij, lange tijd in het voordeel gespeeld van het bedrijf. Al hebben verschillende directe concurrenten in Wallonië, zoals Intermarché, hun achterstand ondertussen ingehaald. Mestdagh blijft met andere woorden zowel trouw aan Carrefour Market als aan zijn eigen typische kenmerken, wat soms een erg delicate oefening is.