De groepen louis Delhaize en Intermarché gaan een internationale aankoopalliantie aan die onderhandelt met de grote FMCG-fabrikanten. De samenwerking zal op de Belgische en Luxemburgse markt geleid worden door Intermarché.

De groepen louis delhaize en Intermarché (Groupement des Mousqutaires) hebben toenadering tot elkaar gezocht met het oog op het afronden van een aankoopalliantie. “In een context van hoge inflatie en sterke verwachtingen van consumenten over hun koopkracht draagt de samenwerking bij tot de competiviteit van de twee groepen”, zeggen ze over de nakende samenwerking.

In België en Luxemburg creëren ze een gemeenschappelijke aankoopcentrale, waarvan Intermarché de leiding in handen neemt. De missie van die centrale is in naam van de twee partners onderhandelen bij de grote FMCG-leveranciers. Merkproducten die gemaakt worden door KMO’s vallen er niet onder. In België is er sinds 1 januari 2019 een andere alliantie van start gegaan, tussen de centrals Provera (louis delhaize) en Carrefour. De aankopers van Carrefour België leiden de onderhandelingen met de 140 belangrijkste leveranciers van de respectievelijke netwerken. Die samenwerking is een verlenging van soorgelijke akkoorden die de twee partijen al voor de Franse markt overeengekomen waren. Maar de groep Carrefour bevestigt in een laconiek persbericht dat de “aankoopakkoorden tussen de groep Carrefour en de groep louis delhaize aflopen op 28 februari 2023 voor wat Frankrijk betreft en 31 december 2022 voor het internationaal contract en voor Luxemburg en België.”

Op de Franse markt zal de Groep louis delhaize bevoorraad worden door Intermarché, voor een groep FMVG-leveranciers via “een bevoorradingssysteem dat steunt op het principe van aankoop/herverkoop waarbij elke entiteit totale onafhankelijkheid behoudt, met name wat betreft commerciële aangelegenheden en de vertrouwelijkheid van strategische informatie.” Carrefour van zijn kant werkt aan een centraal aankoopkantoor voor de zes Europese markten waar het nog aanwezig is: Frankrijk, Spanje, Italië, België, Polen en Roemenië. Samen zijn ze goed voor een globale verkoop van 63 miljard euro. Het aankoopkantoor zal niet dezelfde rol voor zijn rekening nemen als degene van Carrefour World Trade in Genève, dat onderhandelt over de globale akkoorden met de grootste FMCG-fabrikanten.