Volgens de FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties) blijven de landbouwprijzen de komende 10 jaar hoog en zullen zij een grote volatiliteit kennen. José Graziano da Silva, algemeen directeur van de organisatie, beveelt dus aan om nationale voorraden aan te leggen van basisvoedingsmiddelen.

“Om de voedselzekerheid te garanderen en prijsstijgingen het hoofd te bieden, zou elk land moeten zorgen voor voorraden om zijn behoeften voor een week tot een maand et kunnen dekken”, aldus zijn verklaring aan onze collega’s van de krant Le Monde. Maar al is de situatie weliswaar moeilijk, deze zou totaal anders zijn van die van 2007-2008. De heer Graziano da Silva noemt als essentiële elementen voor stabiliteit de stabiliteit van de rijstkoers en het belang van de voorraden. “Twee derde van de mensen, onder wie de FAO, is van mening dat zij in een situatie van voedselonzekerheid verkeren.

Voor de directeur van de FAO is de coördinatie tussen de belangrijkste betrokken landen aanzienlijk verbeterd als gevolg van de invoer van een informatiesysteem over de landbouwmarkten (AMIS), dat onder het Franse voorzitterschap van de G20 werd gelanceerd en dat transparantie biedt over de werking van de markten. De landen discussiëren momenteel over de mogelijkheid om het Rapid Response Forum bijeen te roepen. Afgelopen maandag hebben Frankrijk, de Verenigde Staten en Mexico overigens een teleconferentie over dit onderwerp gehouden, maar na afloop van de vergadering is geen informatie naar buiten gekomen.