Delhaize staat voor een belangrijke dag: vakbonden, directie en sociale bemiddelaar zitten voor het eerst rond de tafel om tot een vergelijk te komen. De gesprekken opnieuw vlot krijgen, zou gezien de omstandigheden al een succes zijn.

Afgaand op de acties van de voorbije weken en de reactie erop van de directie zal de sfeer bij de start van de gesprekken deze ochtend grimmig zijn. Het gaat al vijf weken hard tegen hard, met twee partijen die elkaar geen duimbreed toegeven. De vakbonden willen een alternatief voor de verzelfstandiging van de eigen winkels, voor de directie kan daar geen sprake van zijn. De vakbonden hebben hoog ingezet en kunnen momenteel met een compromis geen genoegen nemen. Ze hebben de hakken in het zand gezet. Dat maakt de taak van sociaal bemiddelaar Matthias Jacxsens, aangesteld door  minister van Werk Dermagne, loodzwaar, al vindt vakbondsvrouw Kristel Van Damme (ACV Puls) dat het vandaag nog niet moet gaan over tussenoplossingen. “Het zal er nu op aankomen om opnieuw als volwassenen met elkaar te praten en elkaars vertrouwen terug te winnen. Dat is voor ons de inzet van vandaag”, zegt ze vlak voor het aanvatten van de gesprekken. 

Jacxsens moet de beide partijen terug on speaking terms krijgen, maar staat niet alleen voor die taak. Hij krijgt de ruggensteun van een verzoeningsbureau, met nationale verantwoordelijken uit de retailsector. De gespannen situatie bij Delhaize kan niet los gezien worden van de algemene toeestand in de (food)retail, die door woelige tijden gaat. De concurrentie op de Belgische markt is, zeker aan Vlaamse kant, groot. Het is uitgerekend Albert Heijn, onderdeel van hetzelfde bedrijf als Delhaize, dat mee voor die messcherpe concurrentiestrijd zorgt. Het pakt uit met lage prijzen en stevige promoties, die andere retailers – ook Delhaize – onder druk zet. Zeker in tijden waarin veel consumenten (al dan niet terecht) het gevoel hebben dat hun koopkracht afneemt, spelen prijs en promotie een zwaardere rol. Delhaize is ervan overtuigd dat de verzelfstandiging van de eigen winkels de oplossing is om die concurrentiestrijd beter aan te gaan. Een foute keuze, vinden de vakbonden. Zij vrezen dat het een race tot he bottom ontketent die ten koste gaat van de werknemers. Aan de sociale bemiddelaar om de verhitte situatie tot bedaren te brengen. Vandaag lopen de gesprekken tot uiterlijk 14 uur, wanneer het sectorale overleg begint.