Artificiële intelligentie is een revolutie voor prijszetting in de retailsector. Door de groeiende hoeveelheid data kunnen retailers op elk moment heel nauwgezette prijszetting en promoties doen, zo toont een exclusieve studie van PwC België aan. Met een extra verkoop tot 3% als gevolg.

Het zijn slechts twee letters, maar ze staan voor een technologie die de retailsector grondig gaat veranderen: AI. Een hype volgens sommigen, maar voor prijszetting in de retailsector betekent de technologie een gamechanger, stelt PwC België in een studie. “Bijna alle ondernemingen worstelen met het vastleggen van een faire prijs voor een product of dienst, hoe klanten zullen reageren op verschillende prijzen en hoe ze maximale waarde kunnen halen. Dat heeft te maken met de complexiteit en beschikbaarheid van interne en externe data die moeten geanalyseerd worden. Met de hulp van Machine Learning – waarbij computersystemen erin slagen zelfstandig bij te leren op basis van enorm grote hoeveelheden data – verandert dat. Het zorgt ervoor dat bedrijven hun winst kunnen maximaliseren en toont de bereidheid van consumenten om te betalen voor een product en hoe ze reageren op verschillende prijsstrategieën. De data die daarbij bekeken worden, zijn vroegere transacties, een winst/verliesanalyse, de prijszetting van concurrenten, wat consumenten op sociale media vertellen over een product. Prijszetting wordt hier dus bepaald door algoritmes die continu data analyseren. Onze ervaring zegt ons dat bedrijven die AI goed inzetten, hun verkoop tot drie procent kunnen laten groeien.”

Dezelfde voordelen zijn te behalen bij het voeren van een promotiestrategie, zegt PwC België in zijn studie. Welke korting geef je aan klanten om de winstgevendheid te vergroten? Welke return was er in het verleden bij promoties? Promoties kosten iets, en soms meer dan iets ook, maar ze zijn ook een belangrijke manier om merkbekendheid en verkoop te stimuleren. Dankzij Machine Learning kunnen retailers de impact van kortingen heel nauwkeurig inschatten. Het kan tegelijk ook helpen bij het uitbouwen van een promotiestrategie. Opnieuw door analyse van heel veel data kunnen algoritmes voor accurate marktsegmentatie zorgen en zo voor klantentrouw zorgen of het gedrag analyseren dat ervoor zorgt dat klanten afhaken. AI kan dat op een meer nauwkeurige manier dan een mens dat kan doen. En daardoor kunnen bedrijven ook betere beslissingen nemen, aldus PwC België.

Toch is AI geen wondermiddel, benadrukt het consultingbedrijf: het zijn nog altijd mensen die de uiteindelijke beslissing nemen. Anders gezegd: AI is een belangrijk ondersteunend instrument. Eén van de struikelblokken voor een goed gebruik is de implementatie. Om AI goed toe te passen en tot een betere prijszetting te komen, moet een bedrijf een duidelijke prijsstrategie hebben – die kan AI niet zelf bepalen -, duidelijke prioriteiten hebben en een vertrouwen hebben in AI. Bovendien is de technologie pas efficiënt als er grote hoeveelheden data beschikbaar zijn: hoe meer data, hoe beter het resultaat. Net daarom moet bedrijven investeren in dataverzameling en -opslag en de juiste mensen binnenhalen om dat te realiseren.

Wereldwijd is het geloof in de impact van AI groot, laat de studie zien. 85% van de CEO’s in de hele wereld verwacht dat AI de komende vijf jaar hun business grondig zal veranderen. Een duidelijk cijfer, al loopt het vandaag nog niet zo storm van artificiële intelligentie. Meer dan de helft van de ondervraagde CEO’s wereldwijd (58%) zegt dat ze vandaag nog geen AI-toepassingen hebben of ook niet van plan zijn dat in de komende drie jaar te doen. In Europa daalt dat cijfer tot 51%, toch nog altijd iets meer dan de helft. Net omdat AI steeds beter én toegankelijker worden, liggen er daardoor nog heel veel kansen.

Mini MBA over Artificiële Intelligentie & Technology

Wilt u meer weten over artificial intelligence? Schrijf u dan snel in voor de mini MBA over Artificiële Intelligentie & Technology van Gondola. 

Klik hier om u in te schrijven!