Voortaan verkopen Colruyt en OKay geen bedreigde vis meer in het assortiment diepgevroren en verse wilde vis. Daarvoor engageerden de twee ketens van Colruyt Group zich in september 2012. Ze investeerden het afgelopen jaar in duurzamere alternatieven en schrapten zelfs 4 vissen uit hun assortiment.

Het volledige assortiment wilde vis werd een jaar geleden geëvalueerd op basis van 4 duurzaamheidscriteria: visbestand, ecologische impact, visserijbeheer en dierenwelzijn. Dat gebeurde door een onafhankelijke organisatie, het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO). Een jaar later hebben Colruyt en OKay voor de eerste 3 criteria geen enkele slechte score meer. Voor het vierde criterium, dierenwelzijn, willen ze samen met de leveranciers helpen zoeken naar betere vangstmethodes die minder impact hebben op het welzijn van de vissen.

Voor de vissoorten met slechte scores gingen Colruyt op zoek naar alternatieven: nieuwe vangstgebieden met voldoende vis of duurzamere vangstmethodes. Zo was schelvis bedreigd in het vroegere vangstgebied in IJsland en vonden ze een nieuw vangstgebied in de Barentsz-zee.

Voor noordzeetongwerd vroeger met sleepnetten (boomkor) gevist. Die vangstmethode leidt tot heel wat bodemberoering en bijvangst. Daarom hebben ze beslist om geen boomkor meer te gebruiken en kiezen ze nu maximaal voor stilstaande netten (staandwant).

4 vissen werden uit het assortiment geschrapt. Tony De Bock, Directeur Productpromotie Colruyt legt uit: Voor zeebarbeel, Nieuw-Zeelandse dorie en Kaapse heek vonden we geen duurzamere vangstmethode. Bij zeewolf is het visbestand momenteel bedreigd in IJsland en andere vangstgebieden. Zolang we daar geen verbetering zien, blijft de vis uit het assortiment.” Klanten die op zoek zijn naar alternatieven voor hun gerechten, vinden die bij de recepten op de Colruyt-website.