Het G7-akkoord rond de minimumbelasting voor multinationals mag als een revolutie beschouwd worden, maar wat is de impact ervan op de Belgische economie, KMO’s, zelfstandigen, retail en consumptie? Gesprek tussen David Clarinval, Belgisch minister van Middenklasse, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, en Pierre-Alexandre Billiet, CEO van Gondola.

Pierre-Alexandre Billiet: Meneer Clarinval, als ik me baseer op de cijfers van het EU Tax Observatory over het BBP van België en zijn niveau van digitalisering zou dit akkoord, volgens een snelle berekening, zowat 1,5 miljard euro laten doorstromen naar België. Is dat volgens u een uitzonderlijk, zelfs revolutionair cijfer? 

Je moet het akkoord in zijn geheel bekijken: niet alleen het fiscale effect speelt, maar ook het indirecte effect van herlokalisatie telt mee. Het zal veel minder interessant worden om bepaalde activiteiten te lokaliseren op fiscale paradijzen.

Zal dit G7-akkoord een impact hebben op de Belgische economie, die vooral steunt op KMO’s? 

Het is nog te vroeg om het te zeggen. Dit akkoord moet nog in Europees recht omgezet worden, en wellicht daarna ook in Belgisch recht, maar het is aan de minister van Financiën om te zien hoe dat moet gebeuren. Zelfs al is het project volgens mij revolutionair en positief, het blijft afwachten op de concrete uitvoering. Sommige voorafgaande akkoorden van de G7 zijn nooit uitgevoerd zoals het moest. We moeten dus waakzaam blijven: de duivel zit in de details. 

We denken allemaal aan kleine, zelfstandige winkels, of zelfs aan grote supermarktketens als Colruyt, die klagen over oneerlijke concurrentie als het over digitalisering gaat. Verandert dit akkoord dit?

We hebben al tijdens de COVID-19-crisis ingezet op een versnelling van de digitalisering van de KMO’s, zelfs al zijn de helft van de kleine ondernemingen in België vandaag nog niet correct gedigitaliseerd vandaag. Dit akkoord mag vooral geen reden zijn om die digitalisering stop te zetten, omdat er een meer evenwichtige verhouding komt tussen kleine zelfstandige winkels en grote multinationals zoals Amazon. Het werkelijke doel is een doorgedreven digitalisering bij Belgische ondernemingen, gecombineerd met een vermindering van de oneerlijke concurrentie vanwege grote multinationals, in welke sector ook. De Belgische bedrijven moeten dus blijven omgaan met grote, internationale bedrijven die aantrekkelijke oplossingen aanbieden, maar waarvan de schadelijke monopolistische trekken zullen ingeperkt worden. De oneerlijke concurrentie van de internationale mastodonten is voortaan gebonden aan een minimum.