De Belgische food retailers zien de zaken goed in voor volgend kalenderjaar. 90% wil uitbreiden in 2014 en 60% verwacht dat de verkoop zal stijgen in het komende jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van vastgoedmakelaar CBRE.

CBRE ondervroeg 120 nationale en internationale retailketens die aanwezig zijn in ons land, waaronder 19 food retailers. Wat blijkt? De supermarkten zien de toekomst rooskleuriger in dan hun non-food collega’s.

ExpansieHoewel 75% van de ondervraagden uitbreidingsplannen heeft voor 2014 (ten opzichte van 4 op 5 in 2011), zijn vooral food retailers tuk op expansie. 89% wil nieuwe winkelpunten openen in het komende jaar. Ze hebben er ook vertrouwen in dat ze daar panden voor zullen vinden. Als er dan een obstakel is in die zoektocht, is dat voor 10% de hoge huurprijzen. 63% van de non-food retailers verwacht dat die zullen stabiliseren in het komende jaar, maar 21% vreest dat ze verder gaan stijgen.

Retailers kijken zowel naar grote als kleine steden voor nieuwe winkels, zonder voorkeur voor het ene of het andere. Toch zijn Antwerpen(28%) en vooral Brussel (33%) de populairste en meest winstgevende locaties voor retailers (food en non-food). Luik is voor 1 op 12 van de ondervraagden dan weer de slechts presterende winkellocatie.

OmzetgroeiNaast expansie, verwachten de supermarktketens ook omzetgroei. Ruim 58% van de ondervraagde food retailers denkt meer te zullen verkopen in 2014. Als we naar de hele retailsector (food en non-food) kijken is dat maar 34%. Fashion & personal care en home & household voelen de crisis het hardst.

Crisis69% van de ondervraagden (en 53% van de food retailers) zeggen ook dat de crisis een impact heeft op de consument. Concreet zegt 40% dat er minder impulsief gekocht wordt en 33% dat mensen minder frequent kopen. De boodschappen worden ook minder (13%) en goedkoper (14%).

1 op 3 retailers (42% in de food) zegt ook winkels gesloten te hebben in het afgelopen half jaar. In 2011 was dat slechts 20%... Dat verklaart zich ook door het feit dat retailers hun verkooppunten duidelijk aan het rationaliseren zijn. De slecht presterende units gaan eruit, en leases worden opgezegd.