Terwijl het “Findusschandaal” in heel Europa veel stof doet opwaaien, wordt op de Belgische markt momenteel geen terugroep-actie voorzien van bereide- of diepvriesmaaltijden op basis van gehakt. Dat heeft het FAVV zondag aan persagentschap Belga bekendgemaakt. Toch is maandag op de Belgische markt een onderzoek van start gegaan dat wordt geleid door de FOD Economie.

(update – zie hieronder – België niet betrokken / Carlo Di Antonio reageert / Vergadering van Europese ministers in Brussel /Europa: Tonio Borg staat open voor vermelding van herkomst vlees in bereide schotels / België: onderzoek uitgebreid tot verwerkte producten / Parodieën van internetgebruikers) Ter herinnering, in het Verenigd Koninkrijk zijn grote hoeveelheden paardenvlees - tot 100% - aangetroffen in spaghetti bolognaise en lasagne maaltijden die uit 100% rundvlees zouden moeten bestaan. Dit type producten is bij verschillende supermarkten in Engeland, Frankrijk en Zweden uit de schappen gehaald. “Wij zijn op de hoogte van het probleem en volgen de ontwikkelingen, maar we kunnen nog niet zeggen of hier producten in België bij zijn betrokken. Wij zullen vanaf maandag een onderzoek instellen", aldus Chantal De Pauw van het FOD Economie. De economische inspectiedienst zou, als dit feit zich eveneens in België voordoet, de gewraakte producten op basis van de wet op de marktpraktijken terug kunnen trekken. Volgens het FAVV en de FOD Economie is er echter geen enkele reden tot zorg. Wij herinneren onze lezers eraan dat het merk Findus in 2009 na 8 jaar afwezigheid weliswaar terugkeerde in de schappen van enkele grote Belgische supermarkten, maar dat dit van tamelijk korte duur was. In Frankrijk hebben zes supermarkten de bereide maaltijden van Comigel uit de schappen gehaald, een toeleverancier van Findus en van verschillende huismerken (Auchan, Casino, Picard, Carrefour, Cora en Monoprix). De onderneming zet haar producten af in zestien verschillende landen. Volgens Findus zou de fraude teruggaan tot augustus 2012. Al stellen de Britse gezondheidsautoriteiten dat het vlees geen enkel probleem vormt voor de gezondheid van de consument, zij hebben toch gevraagd de producten te analyseren om te weten of deze fenylbutazon bevatten, een medicijn voor paarden waardoor ze ongeschikt worden voor menselijke consumptie. De ene na de andere aanklacht De verschillende spelers verdedigen zich en voeren allen aan dat het om bedrog gaat, waarbij ze de schuld op elkaar schuiven. Findus France zou vandaag zelfs een aanklacht indienen tegen X. Ook de noordelijke dochter van Findus zou een aanklacht indienen tegen Comigel en zijn leveranciers. Van zijn kant heeft Spanghero, die het vlees aan Comigel heeft geleverd, verklaard van plan te zijn eigen leverancier, een Roemeens slachthuis, aan te klagen als mocht blijken dat het om paardenvlees ging. Bovendien zou er al een onderzoek lopen in Roemenië.Volgens de Roemenen heeft paardenvlees een specifieke kleur en textuur, waardoor onbedoelde vergissingen zijn uitgesloten. De importeur zou dus medeplichtig zijn geweest en etiketten hebben vervalst.

Update 12/02/13:

 • België niet betrokken

Volgens de FOD Economie zou België geen betrokken partij zijn. De FOD Economie heeft namelijk via het Europese informatiesysteem een melding ontvangen waaruit blijkt dat wij niet in het schandaal zijn betrokken. De FOD benadrukt dat de gezondheid van de consument geenszins in gevaar is. Niettemin is contact opgenomen met Comeos, dat leden ondervraagt die darvoor in aanmerking komen, om, bij bewezen geval, de gewraakte producten uit de schappen te halen.

 • Roemeens abbatoir ontkent elke betrokkenheid

Het Roemeense abbatoir Doly-Com ontkent van zijn kant elke betrokkenheid bij de fraude met paardenvlees. "Wij hebben paardenvlees verkocht, maar ergens in het traject heeft iemand het etiket veranderd", aldus, volgens het AFP, de directeur van het abbatoir, Iulian Cazacut. "Ik heb de Cypriotische handelaar gevraagd of hij erbij betrokken was en hij heeft verzekerd het vlees altijd als paardenvlees te hebben geëtiketteerd. Nu worden zij ook gecontroleerd en zullen ze zich moeten verantwoorden".

 • Carlo Di Antonio pleit voor lokale consumptie

De Waalse minister van Landbouw Carlo Di Antonio heeft gereageerd op het schandaal van paardenvlees in plaats van rundvlees in bereide maaltijden. Volgens hem wijst dit schandaal op de zwakke traceerbaarheid op Europees niveau. Deze gebeurtenis is voor hem dan ook de gelegenheid om erop te wijzen dat Wallonië overvloeit van kwaliteitsvoedingsmiddelen die geëxploiteerd moeten worden. De minister pleit dus voor een lokale consumptie, waardoor de afstand tussen consument en producent kleiner wordt. Volgens hem zijn er met een kort consumptietraject betere waarborgen over de herkomst en de kwaliteit van onze voedingsmiddelen. Het zou ook gaan om een erkenning van de kennis en bedrevenheid van de Waalse ambachtslieden en producenten.

 • Vergadering van Europese ministers in Brussel

Op woensdag 13 februari zal in Brussel een vergadering plaatsvinden van de Europese ministers die zijn betrokken bij het schandaal van de diepvries- en kant-en-klaar maaltijden met paardenvlees om te bespreken welke op Europees niveau genomen moeten worden. De affaire staat ook op het programma van de volgende Raad van Europese ministers van Landbouw die op 25 februari in Brussel wordt gehouden.

Update 13/02/13:

 • Picard België haalt producten uit de schappen

Na Frankrijk haalt ook Picard België lasagnes die mogelijk bij het schandaal zijn betrokken uit zijn schappen. Tot nu toe is in de Belgische verkooppunten echter geen spoor van paardenvlees ontdekt. Picard is, na Findus, het tweede merk dat bij deze zaak is betrokken. In Frankrijk heeft het merk twee producten teruggetrokken (lasagne bolognaise formule express en chili con carne) die door het Franse bedrijf Comigel zijn geproduceerd. Geen van de 1.200 overige producten uit het gamma van Picard is erbij betrokken.

 • Europa: Tonio Borg staat open voor vermelding van herkomst vlees in bereide schotels

De Europese Commissie heeft op een persconferentie niet uitgesloten dat het vermelden van de oorsprong van vlees in bereide maaltijden verplicht zou kunnen worden. « De plaats van oorsprong aanduiden voor bereide schotels ? Ja, wij denken daar momenteel aan », verklaarde Tonio Borg, Europees commissaris van Gezondheid en Consumentenzaken. « Sommige landen zijn voor, anderen denken dat het te ingewikkeld is. We zullen zien of het kan uitgevoerd worden en of het opgelegd kan worden. Ik sluit geen enkele deur. » Borg herhaalde dat dit incident niet het gevolg is van een gebrek aan wetgeving inzake de etikettering. "Er is een wet, maar iemand heeft die hier niet gerespecteerd", zei hij.

De Europese ministers van Landbouw zullen vanavond een crisisvergadering houden in Brussel.

 • België: onderzoek uitgebreid tot verwerkte producten

De FOD Economie breidt de reikwijdte van haar inspecties in België uit. "Het toepassingsgebied wordt uitgebreid. Aanvankelijk richtten we ons op lasagne, nu is dat bijgewerkt en controleren we ook verwerkte producten die vlees bevatten. We werken stap voor stap", zegt de woordvoerder van de FOD Economie. De Economische Inspectie heeft bovendien van de Franse autoriteiten een lijst ontvangen van Belgische bedrijven die producten hebben aangekocht bij Comigel.

 • Duitsland maakt zich ook zorgen

In Duitsland werd een geval van een bereide maaltijd (lasagne) met frauduleus paardenvlees vastgesteld.

 • Internetgebruikers lachen erom

Maar terwijl de beslissingsnemers zich ongerust maken over de zaak, kunnen internetters erom lachen…

Februari 2013, Findusschandaal: in talrijke kant-en-klaarmaaltijden van de Zweedse distibuteur is rundvlees vervangen door paardenvlees, drie keer zo goedkoop.

"Ik zie dat je teleurgesteld bent…"

Martine houdt van lasagne

"Ik wil een pony!!!!!" Gelukkig is er Findus Binnenkort ook: Captain Iglo met Dolfijn

Update 14/02/13:

 • EU roept op tot DNA-testen

De Europese Commissie heeft woensdag aan de lidstaten van de Europese Unie gevraagd DNA-tests uit te voeren op producten op basis van rundvlees. Dit voorstel zal vrijdag worden voorgelegd aan de lidstaten.Tonio Borg, Europees commissaris van Gezondheid, heeft verklaard dat hij zou willen dat een eerste reeks proeven in de loop van de maand mart worden uitgevoerd. De eerste resultaten zouden midden april geleverd bekend moeten zijn. De controles zulllen ook gericht worden op het opsporen van elk spoor van phenylbutazone, een ontstekingsremmer voor paarden.De Europese Commissie heeft ook gevraagd om de behaneling van etikettering te versnellen.

 • Europol coördineert onderzoek

De Europese politiemacht Europol zal verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de strafrechtelijke onderzoeken in meerdere EU-landen om vast te stellen waar er sprake is van fraude.

 • Jan Fasen: de ideale verdachte

De Nederlandse handelaar Jan Fasen is in januari 2012 veroordeeld voor de verkoop aan Franse klanten van honderden tonnen paardenvlees met het etiket “rundvlees” en zelfs “halal”. Hij is nu dus de ideale verdachte in de zaak "Findus". In The Guardian heeft hij toegegeven paardenvlees te hebben gekocht van twee Roemeense slachterijen en een deel daarvan te hebben doorverkocht aan de firma Spanghero. Hij ontkent echter dat er sprake is van fraude. "Ik was er voor 100% van overtuigd dat ik paardenvlees inkocht. In Frankrijk hebben we dit vlees doorverkocht aan Spaghero. We hebben het ook als paardenvlees verkocht aan Belgische en Nederlandse klanten. Dat is het probleem niet, iemand heeft een fout gemaakt, maar dat zijn wij beslist niet”, zegt hij.

 • Wat is de rol van de firma Draap?

Benoît Hamon, de Franse Minister van Consumentenzaken, heeft Brussel gevraagd om informatie over de firma Drap die in Limassol op Cyprus is gevestigd. Een offshore firma gevestigd op de Britse Maagdeneilanden zou de enige aandeelhouder n van deze firma zijn. Volgens de Nederlandse manager van een koelcellenbedrijf zou Jan Fraser de eigenaar zijn van de firma Draap, die vanuit België zou opereren via een postbus in Scholten.

 • In Frankrijk zijn 3 karkassen aangetroffen met fenylbutazon

In Frankrijk zijn drie paardenkarkassen met sporen van fenylbutazon ontdekt die van Britse slachthuizen afkomstig zijn. Volgens deskundigen zou het gevaar minimaal zijn omdat er sprake is van een lage concentratie van dit product. Toch kan fenylbutazon bij mannen tot afwijkingen van het beenmerg leiden.

Update 15/01/13:

 • Frauduleus paardenvlees mogelijk besmet

Het verhaal rond het paardenvleesschandaal heeft een nieuwe wending gekregen nu blijkt dat ook besmet vlees werd verkocht. Het vlees is mogelijk op de Franse markt beland. In acht paarden die in Groot-Brittanië geslacht zijn werden sporen van de ontstekingsremmer fenylbutazone gevonden. Dat maakte de Britse voedselautoriteit FSA gisteren bekend. Het risico voor de volksgezondheid zou bijzonder klein zijn omdat het medicijn in een ongevaarlijk lage dosis aanwezig is. Maar in principe is het schadelijk voor de mens en zou het niet in de voedselketen terecht mogen komen. Toch zijn al zes van de acht karkassen uitgevoerd naar Frankrijk, waar hun vlees mogelijk al op de markt is terecht gekomen. De andere twee karkassen werden al vernietigd.In Groot-Brittanië zijn ook al drie mensen opgepakt die mogelijk frauduleus paardenvlees verkocht en verwerkt hebben. Ook blijkt een Nederlandse Antwerpenaar, Jan Fasen, betrokken te zijn. De man zou paardenvlees aan het Franse Spanghero geleverd hebben.

 • Spanghero verkocht 550 ton paardenvlees als rund

De Franse fraudebestrijdingsdienst heeft, voor de eerste keer, de grootte van de fraude met paardenvlees aan het licht gebracht. Het Franse bedrijf Spanghero heeft in zes maand tijd 750 ton paardenvlees aangekocht. Daarvan werd 550 ton doorverkocht aan de Luxemburgse fabriek van Comigel onder het label “rundsvlees uit de EU”, maar met een douanecode die aangaf dat het om paardenvlees ging.De 550 ton frauduleus vlees werd vervolgens verwerkt in meer dan 4,5 miljoen bereide maaltijden die Comigel aan meer dan 28 ondernemingen in 13 Europese landen verkocht. Spanghero zal gerechtelijk vervolgd worden voor economisch bedrog. Het Franse vleesbedrijf zelf schreeuwt haar onschuld uit en wacht verdere onderzoeksresultaten af.