De mening van de consument en de praktijk Elke maand houdt Gondola Magazine voor de rubriek Consumetrics een enquête onder een panel van 500 consumenten. Over het vraagstuk van de producten met een verstreken gebruiks- of verbruiksdatum vindt u deze maand op pagina 8 en 9 van de speciale editie gewijd aan duurzaamheid een overzicht van de mening van de consument en de praktijk. Wij geven u hier alvast de belangrijkste resultaten van de enquête.

Jaarlijks wordt er 660.000 ton voedsel in de vuilnisbak gegooid. 200.000 Belgen hebben echter niet voldoende te eten. Uit die twee feiten trokken zes Waalse volksvertegenwoordigers een op het eerste zicht logische conclusie en ze dienden prompt een ontwerpdecreet in om supermarkten wettelijk te verplichten al hun onverkochte, maar bruikbare bederfelijke producten te doneren aan liefdadigheidsinstellingen. Indien ze dat niet zouden doen, lopen ze gevaar hun milieuvergunning te verliezen. Vanuit die achtergrond wilden wij weten hoeveel voedsel ons consumentenpanel al dan niet verspilt.

Het zal geen verrassing zijn het meest door huishoudens weggegooide voedsel vlees (35,6%), fruit (31,9%) en zuivelproducten (30,6%) is. In de supermarkt zoekt de consument vaak net zo lang tot hij het product met de langste houdbaarheidsdatum vindt (48,8%), maar hij koopt dit product alleen als de houdbaarheidsdatum betrekkelijk ver weg ligt (39%).

Wat vindt de consument van het vaak bekritiseerde decreet en wat zou hij doen om verspilling te voorkomen?

43,1% van de respondenten is van mening dat meer gevarieerde verpakkingsformaten beter passen bij de vraag en dat het de oplossing zou zijn voor het verminderen van afval. 34,8% vindt het ook belangrijk dat de houdbaarheidsdatum beter zichtbaar is op de verpakking.

Over het ontwerpdecreet dat door zes Waalse volksvertegenwoordigers is ingediend, vraagt ons panel zich af waarom het nog niet in stemming is gebracht (33,8%). Maar ook al is het een edel beginsel, toch vindt 25,7% van de consumenten dat het in de praktijk heel moeilijk toe te passen zal zijn.

Lees onze volledige enquête op pagina 8 en 9 van de speciale editie van Gondola Magazine gewijd aan duurzaamheid.