Johan Vande Lanotte, Federaal minister van Economie en Consumentenzaken, zal vrijdag een nieuwe wet aan de ministerraad voorstellen. Hiermee zou een einde moeten komen aan de consumentenkredieten met de naam “minikrediet” die buitensporige kosten met zich meebrengen. Bepaalde bedrijven maken nu namelijk gebruik van een uitzondering in de wetgeving op het consumentenkrediet. Ferratum en PayDay.be bieden bijvoorbeeld leningen van 50 tot 200 euro aan met een rente van 0%, waarvan administratiekosten kunnen oplopen tot 49,90 euro. Dit soort overeenkomsten wordt afgesloten via internet of per sms.

In België vallen leningen zonder rente die binnen twee maanden moeten worden terugbetaald en waarvoor de kosten lager zijn dan 50 euro, niet onder de wet. De minister wil deze wet aanpassen zodat niet meer dan 4,17 euro aan kosten kan worden gevraagd (50 euro gedeeld door 12).