Digitale technologieën veranderen de manier waarop consumenten en bedrijven met elkaar interageren. Dat zorgt voor de nodige uitdagingen. Toch is het volgens IBM cruciaal dat bedrijven zich digitaal heruitvinden, want enkel door klanten een gepersonaliseerde service aan te bieden op basis van data, kan een bedrijf de concurrentie een stap voor blijven. Dat blijkt uit hun recente studie “Realizing the future today: Digital Reinvention in consumer products”.

De industrie van de consumptiegoederen verandert in sneltempo. Steeds meer digitale technologieën maken hun opwachting, waardoor niet alleen nieuwe business modellen ontstaan, maar ook de traditionele waarden van de industrie veranderen en bijgevolg ook de relaties tussen bedrijven en klanten. Waar producenten en dienstverleners vroeger zelf bepaalden wat consumenten nodig hadden, staat nu het individu centraal en krijgt het meer macht. Die shift moet gezien worden binnen de nieuwe ‘everyone-to-everyone’ economie die vertrekt vanuit bedrijfsecosystemen die op elkaar zijn afgestemd en waar relevante belevingen voor consumenten nauwkeurig bepaald worden. Bovendien zijn consumenten en bedrijven binnen deze economie onderling afhankelijk en wordt data ingezet bij leerprocessen en voorspellingen.

Sectoren die focussen op consumenten worden sterk beïnvloed door deze economie. Zo moeten bedrijven tegemoetkomen aan de hogere eisen van consumenten, waaronder een gepersonaliseerde beleving, om succesvol te zijn. Dat kan met behulp van digitale technologieën die helpen om het productieproces en de supply chain efficiënter te maken, maar die ook het innovatieproces en bijgevolg de voldoening bij de klant boosten.

Technologische impact

Digitale technologieën, vaak goedkoper en betrouwbaarder, bieden talrijke voordelen in deze veranderende industrie. Zo kunnen data dankzij de vlottere samenwerking tussen mens en machine nu beter worden ingezet voor gepersonaliseerde boodschappen, al dan niet afgestemd op de locatie van de consument. En dat is nog maar het begin. Digitale technologieën helpen om de kloof tussen offline en online te dichten en dat zal ook in de toekomst het geval zijn. Toch hebben deze veranderingen een serieuze impact op de industrie, iets wat de sector maar al te goed beseft. Uit de 2016 IBM Institute for Business Value Global Ecosystem enquête bij meer dan 2000 bedrijfsleiders wereldwijd blijkt namelijk dat 58% van de bedrijfsleiders vindt dat de traditionele waarden fragmenteren en beïnvloed worden door technologieën. 46% bevestigt dat de grenzen tussen verschillende industrieën vervagen en 51% geeft aan dat de concurrentie van nieuwe bedrijven hun eigen business begint te beïnvloeden.

Unieke belevingen en innovaties

Volgens IBM is het dan ook essentieel dat bedrijven nieuwe technologieën omarmen en zo unieke belevingen en innovaties voor consumenten ontwikkelen. Daarbij zullen ze een nieuwe focus, een nieuwe expertise en nieuwe werkmethoden moeten ontwikkelen. Kortom, het bedrijf moet zich digitaal heruitvinden om succesvol te worden. Al gaat dat verder dan een simpele digitalisering of een digitale transformatie. Zo worden digitale technologieën (cloud, blockchain, mobiel,…) ingezet om de werking van een bedrijf en zijn relaties met consumenten, partners en de marktplaats als geheel heruit te vinden. Het doel? Nauwgezette relaties met klanten ontwikkelen dankzij een volledig geïntegreerd ecosysteem waar klanten en partners aan kunnen deelnemen. Met andere woorden een verbindingsplatform waar consumenten handelen als voortrekkers, begeleiders en partners.

Real time informatie

Naast unieke belevingen en betere relaties, bevorderen cognitieve, autonome supply chains ook de transparantie, verminderen ze risico’s en disrupties, en kunnen er sneller beslissingen gemaakt worden op basis van real time analytics, bijvoorbeeld bij fulfilment. Concreet kunnen producenten hun activiteiten dankzij de technologie in real time opvolgen, en al dan niet ingrijpen, waardoor hun prestatie, kwaliteit en betrouwbaarheid verbetert.

Dankzij een data-driven platform verloopt dataconsumptie, -beheer en -processing bovendien vlotter. Daarnaast genereert het platform ook toepassingen en processen voor deep learning, waardoor bedrijven de concurrentie een stap voor blijven.

Tot slot wordt de data ook gebruikt om een gepersonaliseerde service te bieden aan klanten en de interactie met hen te versnellen.

www.ibm.com