De hoge energiekosten en inflatie zetten de retail onder druk. Niet alleen op vlak van volumes en marges, maar ook qua wijzigende consumptiegewoonten. Een gesprek met Davy Van Raemdonck, director consumer panel België en Nederland bij GfK.

Hoe kijkt u terug op het afgelopen jaar?

Ik denk dat we een heel bewogen jaar achter de rug hebben. Naast het geopolitieke is er ook op sociaal en economisch vlak heel wat aan de gang geweest dat een enorme impact heeft gehad op de markt. De stijgende energieprijzen en de inflatie hebben een bijzondere impact gehad op de portemonnee van de shopper, maar ook op de relatie tussen retailer en fabrikant die stevig onder druk is komen te staan. De onderhandelingen tussen die twee worden op het scherpst van de snee gevoerd en je ziet dat producten meermaals niet meer in de rekken komen te liggen. Hoewel studies hebben aangetoond dat het noch voor de retailer noch voor de fabrikant een gunstige situatie is dat producten out of stock zijn, wordt het spel heel hard gespeeld en probeert men het onderste uit de kan te halen.