De coronamaatregelen hadden een enorme impact op de aankopen voor thuisverbruik van de Belg. Vanaf de eerste lockdown (maart 2020) gingen de aankopen van voeding- en huishoudproducten en ook specifiek van verse voeding fors de hoogte in. Ook daarna bleven deze aankopen op een hoger niveau, hoewel we in 2021 al een lichte terugval noteerden. Door de hoge inflatie wordt 2022 ook een atypisch jaar met sterk dalende volumes voor de prijselastische en dus meer substitueerbare producten zoals verse vis en de duurdere vleessoorten. Dat blijkt uit de data die GfK Belgium bij 6.000 huishoudens in opdracht van VLAM verzamelde.

De versmarkt kromp in de periode juli 2021 - juni 2022