Chemische middelen maken integraal deel uit van het leven van de consumenten. Maar zijn zij zich daar wel van bewust? Het bureau iVOX probeerde via een onderzoek in december 2012 achter het antwoord te komen. Dit wees uit dat 45% van de Belgen weten schoonmaakmiddelen schadelijke stoffen bevatten en dat 50% daaraan denkt. Toch brengt deze wetenschap ze er niet toe om ook maar enige verandering te brengen in hun aankoopgewoonten.

Bepaalde stoffen worden toegevoegd om bepaalde effecten te verkrijgen die zeer op prijs worden gesteld door de consument. 70% van de Belgen wil graag dat het afwaswater schuimt. Dit is echter geen indicatie voor de reinigende werking van het product.

Ook worden er minder vaak voorzorgsmaatregelen getroffen. Trok men vroeger handschoenen aan bij het schoonmaken, tegenwoordig doet 85% van de Belgen de afwas met blote handen, 54% reinigt het toilet zonder handschoenen en 82% dweilt de vloer zonder de handen te beschermen.

Een op de drie Belgen met kinderen doet meer aan het huishouden en schenkt daarbij speciale aandacht aan de schadelijke stoffen bij aankoop van schoonmaakmiddelen.

“Veel consumenten weten absoluut niet welke schadelijke stoffen vaak voorkomen in was- en schoonmaakmiddelen en in hoeverre deze de huid, de familieleden en de gezondheid kunnen schaden”, benadrukt Astrid Leussens, Marketing Manager bij Ecover.“Bij Ecover weigeren we deze risico’s te nemen en kiezen we voor grondstoffen die zijn ontwikkeld volgens de logica van de natuur en die per definitie meer in harmonie zijn met het eigen biosysteem van de mens”, aldus Tom Domen, Innovation Manager van Ecover.