De EuroFoodArt-campagne, die meegefinancierd wordt door de Europese Unie en in België gesteund wordt door Apaq-W (Waals agentschap voor de bevordering van een kwaliteitslandbouw), wil niet minder dan 13 BOB- en BGA-producten in de kijker zetten, waarvan er 11 Waals zijn. “Deze campagne is een unieke gelegenheid om ons terroir onder de aandacht te brengen”, zegt Philippe Mattart, directeur-generaal van Apaq-W.

Waar staat de EuroFoodArt-campagne voor? 

De EuroFoodArt-campagne, met als motto ‘Europese topkwaliteit is kunst’, heeft tot doel de bekendheid en de erkenning van Europese BOB- en BGA-kwaliteitslabels te verbeteren. Het doel is consumenten en vakmensen te informeren en bewust te maken, maar ook de band met het gebied van oorsprong en de kwaliteit van de producten te versterken. Deze promotie- en communicatie campagne, die wordt meegefinancierd door de Europese Unie en in België de steun geniet van Apaq-W, zal gedurende drie jaar lopen, tussen 2021 en 2023. De Europese Unie heeft in 1992 de BOB- en BGA-labels voor herkomstbenamingen in het leven geroepen om de plaatselijke productie te ondersteunen, lokale producten tegen oneigenlijk gebruik of imitatie van namen te beschermen, de consument over de oorsprong te informeren en de erkenning in Europa en de rest van de wereld te delen.

Hoe kan een product een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of een beschermde geografische aanduiding (BGA) krijgen? 

Het BOB-label (beschermde oorsprongsbenaming) duidt een product aan dat afkomstig is van een plaats, regio of land en waarvan de kwaliteit of de kenmerken hoofdzakelijk of uitsluitend te danken zijn aan een specifieke geografische omgeving en de intrinsieke natuurlijke (grondstoffen, milieukenmerken, ligging) en menselijke (traditionele productie) factoren ervan. Bovendien moeten de productie-, verwerkings- en voorbereidingsfasen plaatsvinden in het afgebakende geografische gebied, volgens strikte productievoorschriften die in het lastenboek zijn vastgelegd. Het BGA-etiket (beschermde geografische aanduiding) geeft ook de territoriale verankering van de producten aan, met zeer strenge voorwaarden voor het verkrijgen en controleren ervan, zoals voor de BOB. Voor het bekomen van dit label moet echter slechts minstens één van de stadia van de productie, verwerking of bereiding in het in het lastenboek afgebakende geografische gebied plaatsvinden.

Welke elf Waalse producten met een BOB- of BGA-benaming worden tijdens deze campagne gepromoot?

In het Waalse Gewest hebben vijf producten een BOB: Beurre d'Ardenne (Ardense boter) BOB, Fromage de Herve (Hervekaas) BOB, Côtes de Sambre et Meuse (wijn) BOB, Crémant de Wallonie (crémant) BOB en Vin mousseux de Qualité de Wallonie (schuimwijn) BOB. Bovendien worden zes Waalse producten met een BGA-benaming in de kijker gezet: Jambon d'Ardenne (Ardense ham) BGA, Pâté gaumais (paté) BGA, Plate de Florenville (aardappelras) BGA, Saucisson d'Ardenne (worst) BGA (waaronder Pipe d'Ardenne BGA en Collier d'Ardenne BGA), Vin de Pays des Jardins de Wallonie (wijn) BGA en Escavèche de Chimay (visbereiding) BGA, het laatste product dat in 2021 werd erkend. Al deze producten getuigen van een in stand gehouden en gecodificeerde productietraditie, een onverbrekelijke band met het terroir van oorsprong en een respect voor hoge kwaliteitsnormen, die worden gecertificeerd door onafhankelijke controle-instanties. 

Welke concrete communicatieacties heeft u via de EuroFoodArt-campagne gevoerd?

Elk jaar wijzen we iemand aan als ambassadeur voor de campagne. In 2021 deden we een beroep op de Waalse chef-kok Julien Lapraille, dit jaar is het de beurt aan de Vlaamse blogster Amylia De Schepper van de blog Cookameal om de campagne te vertegenwoordigen. Deze ambassadeurs zijn belast met het creëren van recepten en inhoud om de veelzijdigheid en de kwaliteit van de Waalse BOB- en BGA-producten in de verf te zetten. Deze recepten worden gedeeld via sociale media, de persmap, brochures en de EuroFoodArt-website (te bekijken op nl.eurofoodart.eu/de-recepten/). We communiceren ook via B2B- en B2C-media en hebben persevenementen georganiseerd om journalisten de gelegenheid te geven deze producten beter te leren kennen. Deze zomer hebben we in verschillende wijnbars eveneens een actie gelanceerd onder de naam ‘Les apéros urbains’, om Waalse producten met BOB- en BGA-labels en de Pruneau d’Agen (pruimenras) BGA te promoten en te laten proeven. Aan het eind van het jaar zullen we ook radiospots lanceren. Daarnaast zijn we partners in het lanceringsevenement van de Gault & Millau-gids en zullen we in verschillende supermarkten in België degustatiedagen organiseren. 

Kunnen bepaalde Waalse producten met BOB- of BGA-label gebaat zijn bij een betere distributie in de Belgische retail?

Ja, dat denk ik wel. Een van de doelstellingen van de campagne is de bekendheid van deze elf Waalse BOB- en BGA-producten te vergroten, zowel bij de professionals als bij de consumenten. Hoe beter wij de communicatiecampagnes ontwikkelen, hoe beter de doelgroepen de kwaliteit en de knowhow achter deze producten zullen begrijpen. Bovendien zijn sommige gelabelde producten echte drijvende krachten. Ik denk bijvoorbeeld aan de Beurre d'Ardenne BOB, die een jaarlijkse omzet vertegenwoordigt van 23,5 miljoen euro, of aan de Jambon d'Ardenne BGA, met een jaarlijkse omzet van 17 miljoen euro.

Hebt u al een idee van de impact van de communicatieacties die in 2021 van start gingen? 

We hebben een evaluatie van de cijfers gepland aan het einde van de campagne, die in 2023 afloopt. In ieder geval kunnen we nu al bevestigen dat de impact reëel is. We moeten er ook op wijzen dat de hulp van Europa uitzonderlijk en zonder precedent is. Binnen Apaq-W vertegenwoordigen de BOB- en BGA-kwaliteitscertificeringen geen sectoren die het mogelijk maken sectorale budgetten op Waals niveau vrij te geven. Anderzijds kan deze campagne wel andere producten, en indirect ook producenten, ertoe aanzetten dit BOB- en BGA-erkenningsproces op gang te brengen. Momenteel staan een tiental Waalse producten op de wachtlijst om een BOB- of BGA-label te verkrijgen. Het gaat onder meer om Épeautre d’Ardenne (spelt) voor de BOB en Saucisson Gaumais (worst), Boulette de Wallonie (kaassoort) en Miel Wallon (honing) voor de BGA.

Pruneau d’Agen BGA en Prosciutto di Carpegna BOB in de kijker

Naast deze elf BOB- en BGA-producten in Wallonië dragen nog honderden andere producten in Europa dit label, een bewijs dat de Europese gastronomie stevig verankerd is in de terroirs. 

De EuroFoodArt-campagne is in feite een partnerschap tussen drie verenigingen: Apaq-W, het ‘Bureau Interprofessionnel du Pruneau d'Agen’ en het ‘Consortium Prosciutto di Carpegna’. Zo zullen tussen 2021 en 2023 regelmatig communicatieacties plaatsvinden rond de Pruneau d'Agen BGA, waarvan het terroir gelegen is in de gelijknamige Franse stad (tussen Bordeaux en Toulouse), en rond de Prosciutto di Carpegna BOB, een ham die geproduceerd wordt rond het dorp Carpegna, ten oosten van Florence.

Meer info?

Wilt u meer informatie over de EuroFoodArt-campagne en de elf Waalse producten met een BOB- of BGA-certificatie?

Klik hier!