De Belgische consumenten zijn de voorbije maanden meer blijven uitgeven dan verwacht. Mee daardoor is er in ons land geen recessie gekomen, zegt de Nationale Bank. De verwachting is ook dat de inflatie zal afnemen. Door de indexering van de lonen zal de koopkracht in 2023 tegelijk stevig toenemen.

De Nationale Bank had in oktober nog een milde, korte recessie voorspeld, maar die komt er niet. In het derde kwartaal van dit jaar bleek de economie licht gegroeid te zijn (+0,2%). In het vierde kwartaal verwacht de Nationale Bank wel een krimp van 0,1%, al denkt econoom Geert Langenus dat ook hier het cijfer nog positief kan bijgesteld worden. Op die manier zou er maar hoogstens één kwartaal zijn waarin de economie krimpt, waardoor er niet van een recessie kan gesproken worden.

Een deel van de verklaring hiervoor is dat consumenten meer zijn blijven uitgeven dan verwacht. Geert Langenus: “De indicatoren die het consumentenvertrouwen meten, toonden een enorme daling van het vertrouwen. Het zat op diepe recessie­niveaus. Dat stemde helemaal niet overeen met de daadwerkelijke verkopen in de winkels, die op peil bleven. Ook de industriële productie houdt beter stand dan verwacht. Het huidige beeld is er veeleer een van een vertraging van de groei, niet van een krimp.” 

De indexering van de lonen zal de gezinnen volgend jaar bovendien 11% meer inkomen opleveren. De verwachting is dat huishoudens ook veel zullen uitgeven. Het nadeel daarvan is wel dat bedrijven minder investeren. De Nationale Bank verwacht verder ook dat de inflatie zal afnemen. In het standaardscenario gaat de bank ervan uit dat de inflatie zakt van 10,4% dit jaar naar 4,4% volgend jaar en 2,4% in 2024. Bij de prognoses maakt de NBB wel voorbehoud bij de invloed die de automatische indexering kan hebben: het is mogelijk dat bedrijven die (deels) doorrekenen.