Vanmorgen hebben de vakorganisaties BBTK-SETCa, LBC-CNE en ACLVB-CGSLB, een actie gehouden aan de hoofdzetel van Comeos, de Belgische federatie voor handel en diensten. De bonden protesteren tegen de invoering van flexi-jobs. Na samengezeten te hebben, spraken zowel Comeos als de vakbonden van een constructieve ontmoeting.

Eind 2017 besloot de regering om het systeem van flexi-jobs, toen nog enkel gebruikt in de horeca, ook in te voeren bij andere sectoren zoals de handel. Even ter verduidelijking, bij flexi-jobs staat men werknemers die minstens 4/5de bij één of meer andere werkgevers werken, toe om extra geld te verdienen in sectoren die door de wet zijn voorgeschreven. In dat kader sluiten de werkgever en de toekomstige flexi-jobber een kaderovereenkomst (loon, functie en oproepmogelijkheden). Op die manier kan de werkgever de werknemer oproepen als hij hem nodig heeft. Ze sluiten dus een werkcontract van onbepaalde duur. Dat houdt in dat de flexi-jobber niet tot het vaste personeel van een bedrijf wordt gerekend, maar dat hij het team enkel komt versterken wanneer het erg druk is op het bedrijf. Hij kan ook een dag per week worden aangenomen, maar in dat geval is er geen sprake van een contract van onbepaalde duur.

De vakbonden zijn absoluut geen voorstander van de flexibiliteit-jobs. “De werknemers (die al erg flexibel zijn) zullen dat in de toekomst nóg meer worden. Ze zullen ook nog wat slechter bij kas komen te zitten en (op verzoek) opgetrommeld kunnen worden, en dat alles voor een onvolwaardig werknemersstatuut. En de vaste werknemers zullen hun hoop op een voltijdse job zien vervliegen. Dit zal naar nóg meer onzekerheid voor iedereen leiden”, klinkt het bij de vakbonden. “De regering voegt er voor de werkgevers nog de mogelijkheid aan toe om nacht- en zondagswerk heel gemakkelijk uit te breiden, zonder inspraak voor de vakorganisaties”, vervolgt het BBTK, het LBC en het ACLVB.

Vakbonden blijven na gesprek met Comeos hopen op dialoog

Om hun ongenoegen tegenover de flexibel-jobs duidelijk te maken, hebben de vakbonden een actie gehouden voor de hoofdzetel van Comeos. Volgens de vakbonden heeft de regering niet naar hen geluisterd.

Hoewel zowel de vakbonden als Comeos na hun ontmoeting spraken over een constructief gesprek, blijft er toch nog enige argwaan over. “Comeos gaf aan dat ze geen vragende partij waren voor een statuut van flexi-jobber in de winkels. Toch hebben ze hun vraag naar meer flexibiliteit herhaald. De vakbonden hebben aan Comeos bevestigd dat een eventuele invoering van flexi-jobs in de winkels zou neerkomen op niets minder dan een oorlogsverklaring en dat er dan onmiddellijke reacties volgen. Ter herinnering: in de handel werkt meer dan 50% van de werknemers deeltijds en zij vragen niets liever dan bijkomende uren. Door de invoering van flexi-jobs in de winkels zou elke mogelijkheid voor deeltijdse werknemers om eindelijk een voltijdse baan te verwerven, tenietgedaan worden. Onnodig te zeggen dat waakzaamheid in de handelssector meer dan ooit geboden is! Een verwittigd werkgever is er twee waard!”, aldus de vakbonden.

Comeos: "Een bijsturing van het systeem is mogelijk"

In de voormiddag gaf Comeos aan dat het een constructief gesprek had met de vakbonden. In plaats van zich volmondig achter het voorstel van de regering te scharen, probeert Comeos de hand te reiken naar de vakbonden, zodat ze samen het werkveld kunnen moderniseren. Wel herhaalt Comeos volgens de vakbonden vragende partij te zijn van meer flexibiliteit.  Dit delicate onderwerp moet daarom uitgebreider behandeld worden, zodat een concrete overeenkomst bereikt kan worden. 

“We hebben in onze sector absoluut nood aan meer flexibiliteit.  Dat is intussen voor iedereen duidelijk: een doorsnee winkel heeft op dinsdagvoormiddag minder personeelsleden nodig dan op zaterdagvoormiddag. Ook de klant van vandaag heeft een totaal ander verwachtingspatroon dan de klant van twintig jaar geleden.  We moeten ons dus aanpassen en als we samen met de bonden jobs willen garanderen moeten we er samen voor zorgen dat we een antwoord kunnen bieden aan de noden van de klanten. Er zijn verschillende manieren om die aanpassing mogelijk te maken. Wij reiken de hand naar de bonden om daarover samen op een constructieve wijze te kunnen nadenken”, verduidelijkt Comeos.

Photo: Compte Twitter de Dominique Michel, CEO de Comeos.