Colruyt Group en Inex slaan de handen in elkaar om de Belgische melkveehouders een stabiele en transparante melkprijs te bieden voor een deel van hun melkvolume. Melkveehouders kunnen zich hiervoor vanaf vandaag inschrijven. Op die manier krijgen ze 5 jaar lang gegarandeerd een vaste afzet en een zekerheid qua inkomsten. Als alles goed loopt zouden de eerste producten (onder de Boni Selection-vlag) vanaf april 2020 beschikbaar zijn bij Colruyt Group.

De Belgische melksector is vaak onderhevig aan fluctuerende prijzen. Om meer transparantie te voorzien in de keten, en bij te dragen tot een stabieler inkomen voor de Belgische melkveehouder, slaan Colruyt Group en Inex de handen in elkaar. Concreet werd overeengekomen om een samenwerking aan te gaan voor een periode van vijf jaar en dit met een vaste, transparante prijs van 34,76 cent/liter voor de melkveehouder.

De 450 bij Inex aangesloten melkveehouders kregen vandaag dit voorstel, en hebben nu zes weken de tijd om in te tekenen voor een percentage tussen 15% en 30% van hun volume. Het precieze percentage wordt bepaald door het aantal deelnemers en is voor elke deelnemende melkveehouder gelijk.

De melkprijs die de melkveehouder zal ontvangen werd bepaald na een intense oefening waarbij heel concreet cijfermateriaal van verschillende melkveehouders over een langere periode werd bekeken. Bovendien werden deze individuele cijfers achteraf nog getoetst aan publiek beschikbaar cijfermateriaal. “Voor ons moet de stabiele prijs ervoor zorgen dat de melkveehouders een vast inkomen hebben en dat ze kunnen investeren. Deze prijs, waarvan de berekening niet over één nacht ijs is gegaan, beantwoordt hier volgens ons aan”, vertelt Stefan Goethaert, Algemeen Directeur Fine Food, Private Label en Retail Services bij Colruyt Group, en verantwoordelijk voor het landbouwbeleid van de groep.

Nieuwe productielijn 

Als het project van start kan gaan bij voldoende inschrijvingen, investeert Inex speciaal hiervoor in een nieuwe productielijn die zo efficiënt mogelijk wordt ingezet om de capaciteit aan te kunnen. “We kiezen voor Inex omdat zij al lang een Belgische partner zijn, ze de positieve wil hebben om bij te dragen tot het project én dezelfde visie en doelstellingen hebben. We kijken erg uit naar een verdere constructieve samenwerking en hopen dat iedereen zal intekenen", vervolgt Stefan Goethaert.

De samenwerking heeft betrekking op het merendeel van de Boni Selection-melkreferenties waarbij dit partnership duidelijk op de verpakking te zien zal zijn. De eerste producten zullen beschikbaar zijn in de winkels in april 2020, en dat is meteen het moment waarop de afgesproken vaste melkprijs met de melkveehouders zal ingaan.

De prijs voor de melkveehouders blijft vijf jaar dezelfde, terwijl de prijzen in de winkels de bestaande marktprijzen zullen volgen. “Bij Colruyt Group zijn de aan- en verkoopprijzen volledig gescheiden: wat wij betalen aan onze leveranciers is losgekoppeld van wat de klant betaalt in de winkel,” voegt Stefan Goethaert toe.

Lokale landbouw ondersteunen 

Dit initiatief past in de ambitie van Colruyt Group om zich zoveel mogelijk in België te bevoorraden en de keten verder constructief te blijven ondersteunen. “Wij zijn ons bewust van de uitdagingen die de sector ondervindt. Als Belgische retailer willen we zo de lokale economie en in het bijzonder de landbouw ondersteunen en stimuleren, door ervoor te zorgen dat de grote volatiliteit voor de landbouwer onder controle is. Via deze creatie van transparantie en partnership willen we het vertrouwen verder opbouwen met de sector. We zijn trouwens nog één van de enige retailers die zich voor 100% bevoorraadt met Belgische melk”, geeft Stefan Goethaert aan.

“We zijn als retailer de laatste schakel in de keten voor de consument. We hebben daarom een goede voeling met wat de consument wil: als retailer willen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen om daar op een zo duurzaam mogelijke manier aan te beantwoorden. Via een dergelijke samenwerking kunnen we tegemoetkomen aan de vraag van de klant naar een product waarbij ze in alle transparantie kunnen zien dat de melkveehouder een transparante, stabiele prijs krijgt voor zijn bijdrage", besluit Goethaert.