Colruyt Group heeft een overeenkomst afgesloten met bioboerderij Het Zilverleen in het West-Vlaamse Alveringem voor de aankoop van 25 ha biogronden. Zo wil de retailer de Belgische, lokale productie van biogroenten en haar eigen bevoorrading daarin, helpen verzekeren en nieuwe duurzame samenwerkingsmodellen en partnerschappen in de agrovoedingssector uitbouwen.

De eigenaars van het Zilverleen, Marleen Masson en Jean-Pierre Mouton, waren al belangrijke leveranciers van Colruyt Group: ongeveer 70% van hun biogroententeelt wordt vandaag te koop aangeboden bij Colruyt Laagste Prijzen en Bio-Planet. Toch ging het koppel recent op zoek naar een overnemer voor hun 25 ha aan biogrond en die lijken ze nu gevonden te hebben. “We willen vooral dat ons werk voor de uitbating van onze biogronden kan verdergezet worden. Met hun duurzame visie op landbouw verzekert Colruyt Group voor dit bedrijf een mooie toekomst in de biologische teelt”,  vertelt Jean-Pierre Mouton, voormalig eigenaar van Het Zilverleen.

Ondersteunen van de Belgische lokale bioteelt

De vraag naar bioproducten groeit nog steeds. Via deze investering wil Colruyt Group haar bevoorrading in Belgische bioproducten verzekeren en vooral het lokale bio-aanbod op die manier mee helpen verankeren. Met Bio-Planet heeft de retailer alvast een mooie uitvalsbasis voor een aanbod aan bioproducten.

“Het Zilverleen is een unieke opportuniteit: 25 hectare aanpalende biolandbouwgronden. Dat is een ideale uitvalsbasis voor een rijke teelt aan biogroenten. Door hierin te investeren kunnen we helpen verzekeren dat deze grond ook bestemd blijft voor de bioteelt”, verduidelijkt Stefan Goethaert, algemeen directeur Colruyt Group Fine Food en verantwoordelijke voor de landbouwstrategie van Colruyt Group.

Duurzame samenwerkingsmodellen in de agrovoedingssector

Naast het verzekeren van duurzame Belgisch bio-aanbod, kadert dit initiatief ook in de ambitie van Colruyt Group om nieuwe duurzame samenwerkingsmodellen en partnerschappen in de landbouw en agrovoedingssector op te zetten.

Colruyt Group is hier bovendien niet aan zijn proefstuk toe: de retailer sloot in het verleden al rechtstreekse partnerschappen af om nieuwe appelsoorten te ontwikkelen. Momenteel loopt er ook een Belgisch aardappelproject in een nauwe samenwerking met de winkelformule Colruyt Laagste Prijzen. Daarbij planten 9 telers aardappelen aan voor een totale bruto-oogst van 5.000 ton. Die worden in 78 Colruyt-winkels aangeboden onder twee referenties van het huismerk. Transparantie, vertrouwen en waardengedreven ondernemerschap zijn basisvoorwaarden om een dergelijke duurzame samenwerking uit te kunnen bouwen, klinkt het bij Colruyt.

“We staan open voor nieuwe samenwerkingsvormen in de keten. Met meerdere schakels indien nodig, meer direct met producenten als het kan. Voor ons kadert dit in onze wil om duurzaam te ondernemen, ook in en met de agrovoedingssector. Het Zilverleen wordt een voorbeeld van een 'lerend partnerschap' in de praktijk, en toont onze verdere wil aan om onze verantwoordelijkheid mee op te nemen in het verder verduurzamen van de agrovoedingssector”, aldus Goethaert

Colruyt Group zoekt ‘gepassioneerde bioboer’

Colruyt Group koopt de gronden dan wel aan,  toch is het volgens hen niet de bedoeling om zelf gewassen te gaan verbouwen of een nieuwe uitbater in loondienst te nemen. “Het gaat wel degelijk om een zelfstandige uitbating, uiteraard op basis van transparante samenwerkingsafspraken”, vertelt Colruyt Group.

Goethaert voegt toe: “We zoeken in eerste instantie iemand, of een koppel met een achtergrond of ervaring op een (bio)landbouwbedrijf, en die de principes en vooral de realiteit van biolandbouw en wat daarbij komt kijken ook kent. Passie en goesting om eraan te beginnen zijn essentieel. We zoeken mensen die bereid zijn tot een nauwe samenwerking met Colruyt Group en zich herkennen in onze missie en waarden. Wie interesse zou hebben om hierover met ons rond de tafel te gaan zitten, kan contact opnemen met ons via info.zilverleen@colruytgroup.com.”