Er zullen ook ontslagen vallen in Brussel.Colgate-Palmolive heeft tijdens een buitengewone ondernemingsraad zijn voornemen bekend gemaakt om zijn vestiging in Milmort voor juni 2013 te sluiten. Deze vestiging omvat een research centrum en een parfumerie. Er werken 70 mensen. Volgens de ACV zou fase 1 van de collectieve ontslagprocedure al zijn opgestart.

De groep zal vanaf 14 november wekelijks een buitengewone ondernemingsraad houden. Er zullen ook in de Brusselse vestiging arbeidsplaatsen verloren gaan. De reorganisaties zullen 56 werknemers treffen in het research-centrum van de vestiging te Milmort en 21 in de geur- en smaakunit, maar ook 26 werknemers van de zetel in Brussel. “De acties die in Luik en Brussel zijn gepland moeten bezuinigingen opleveren waarmee Colgate Palmolive in zijn merken kan investeren”, aldus de uitleg van de groep in een persbericht. Volgens de groep zijn maatregelen genomen om de ontslagen werknemers een gepaste vergoeding te bieden.