Carrefour gaat werknemers die met brugpensioen gaan en vervolgens een knelpuntberoep aanleren tot 500 euro extra betalen. Dat maakte minister van Werk, Kris Peeters, vanochtend bekend. Zo komt de retailer tegemoet aan de vraag van de minister om "iets extra" te doen rond de activering. 

Naar aanleiding van het protocolakkoord dat de directie van Carrefour en de vakbonden bereikten, had de retailer al aangekondigd dat het in zijn transformatieplan 2.500 euro per werknemer zou vrijmaken voor outplacement. In totaal zouden zo’n 600 medewerkers in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), ofwel het hervormde brugpensioen, kunnen stappen. Toch deed minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), vorige week, naar aanleiding van de goedkeuring van het protocolakkoord, een oproep aan de retailer om nog “iets extra” te doen rond de activering. Daarom komt de retailer nu aanzetten met een extra premie van maximaal 500 euro voor SWT'ers die een knelpuntberoep aanleren. Dat maakte de minister vandaag in De Ochtend op Radio 1 bekend.

Het valt nu nog maar af te wachten of deze extra premie Kris Peeters zal overtuigen om het herstructureringsplan van Carrefour goed te keuren. De bal ligt immers in zijn kamp, nadat hij eerder al de adviezen kreeg van de regionale ministers van Werk. Daarbij zetten Wallonië en Brussel het licht op groen, terwijl Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) het voorstel verwierp. Volgens die laatste geeft het protocolakkoord immers een verkeerd signaal aan de werknemers. “In het plan wordt voorgesteld om ongeveer 600 mensen op vervroegd SWT te sturen. Ik vind dat een heel erg slecht idee in de arbeidsmarkt van vandaag. Mensen met SWT zijn namelijk wettelijk niet verplicht om zelf actief naar werk te zoeken. Op een moment van krapte op de arbeidsmarkt is dat een totaal verkeerd signaal”, reageerde Muyters toen.

Peeters weigert voorlopig om te reageren zolang de procedure loopt. Toch zou het niet meer lang duren vooraleer de minister tot een definitieve beslissing komt. Hij wacht enkel nog op een juridisch advies en een advies van een federaal comité dat vandaag zou binnenkomen.

"De politiek mengt zich op onaanvaardbare wijze in het sociaal overleg"

De socialistische vakbond BBTK is echter niet opgezet met de hele politieke heisa en vindt dan ook dat de politici zich onnodig bemoeien met het sociaal overleg. “Al bij al gaat het hier om onderhandelingen nà de eigenlijke onderhandelingen, toen er tussen 2 partijen gepraat werd over een bedrijfsdossier dat onder vakorganisaties en werkgevers geregeld diende te worden. De afgelopen weken kregen we tot onze grote ergernis al meermaals verklaringen van bepaalde politici over het sociaal plan te horen. Vandaag hekelen we dan ook de zoveelste inmenging van de regering in het sociaal overleg”, verklaart de vakbond.

De BBTK betreurt vooral de negatieve reactie van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. "De werknemers hebben hier niet om gevraagd en zijn alleen maar het slachtoffer van een zoveelste herstructurering. Het onderhandelde sociaal plan respecteert de wet, niet meer en niet minder. Het is de loutere toepassing van de SWT-mogelijkheden die bestaan in het kader van bedrijven in moeilijkheden of in herstructurering. Het gaat niet om een gouden rangeerspoor tot aan het pensioen, verre van! Vergeten we ook niet dat het sociaal plan ook andere mogelijkheden voorziet, zoals interne overplaatsingen en vrijwillig vertrek", reageert de BBTK.

"Met zijn aankondiging van vandaag zorgt Kris Peeters voor een zoveelste onvoorziene wending waarmee de regering zich met de onderhandelingen inlaat en in het sociaal plan het aspect ‘outplacement’ voor SWT’ers versterkt (maar dan weer niets voorziet voor vrijwillige vertrekkers). Dit is des te vreemder aangezien geen enkele van de 3 gewestministers (zelfs Philippe Muyters niet) het punt van outplacement specifiek met de vinger had gewezen", aldus de vakbond. "Wat wordt voorgesteld als een extraatje voor de SWT’ers, is eigenlijk een bijkomende voorwaarde die wordt gesteld. Het initieel onderhandelde plan wordt wel degelijk gewijzigd en daarmee mengt de politiek zich op onaanvaardbare wijze in het sociaal overleg. We benadrukken nogmaals dat het sociaal plan de wet strikt naleeft en dat de toepassing van de wet in een rechtsstaat rechten opent (of zou moeten openen), zowel bij Carrefour als elders…"

"Blijkbaar vindt Kris Peeters het o zo belangrijk om zich met het sociaal overleg te moeien en de lokroep van de N-VA te volgen. Daarmee gaat hij voorbij aan de strikte toepassing van een sociaal plan dat conform de wettelijke voorschriften werd onderhandeld en treedt hij ook de basisbeginselen van het sociaal overleg – nl. een onderhandeling tussen werkgevers en vakbonden – met de voeten. Al dat politiek gekrakeel rond het sociaal plan van Carrefour zorgt alleen maar voor verwarring bij de werknemers die hun keuze moeten maken. Mochten er dan onvoldoende kandidaten voor SWT zijn, zou dit zelfs tot naakte ontslagen kunnen leiden. Geachte heren Peeters en Muyters, graag wat respect voor de werknemers en voor de toepassing van de wet. We houden u verantwoordelijk voor de naakte ontslagen als de oudste werknemers als gevolg van uw electoraal winstbejag alsnog zouden afzien van hun recht op SWT", besluit de BBTK.