Retailer bevestigt plannen Georges Plassat

De afgelopen dagen spraken enkele media over de plannen van Carrefour om de benamingen van zijn verschillende formules te vereenvoudigen. Nieuws dat onze lezers niet zal verbazen aangezien CEO Georges Plassat die intentie al had uitgesproken op de algemene vergadering van de groep vorig jaar in september.

De plannen van Plassat wezen inderdaad op een aantal breuken met het verleden: het verdwijnen van de naam "planet", het aannemen van de naam Carrefour voor alle hypermarkten en de vervanging van de naam "Carrefour" door het Carrefour-logo voor express en market. Die veranderingen zullen ook bij bij Carrefour België vertaald worden, al blijft het momenteel bij een denkoefening.

De naam “planet” zal zeker verdwijnen teken en de naam "Carrefour" zal synoniem worden voor hypermarkt. De hypermarkten in België hebben wel nog kunnen profiteren van de vernieuwingsoperatie onder de vorige CEO Lars Olofsson. Om even terug te gaan naar die algemene vergadering van vorig jaar hebben wij hieronder voor u een deel van het artikel uit Gondola hernomen:

Het was al bekend: Georges Plassat was geen fan van het Carrefour planet-concept, waarvan de ontwikkeling al was stopgezet met uitzondering van… België. Waar de herinvoer van de hypermarkten ongetwijfeld veel hachelijker zou zijn dan elders. En waar zijn komst de Belgische dochter veel goed heeft gedaan. Maar over het algemeen genomen is Carrefour planet een kostbaar concept om in te voeren. Bovendien is Georges Plassat een pragmaticus die wantrouwig staat tegenover elke overbodige conceptuele verfijning. Zozeer dat hij de segmentatie waarin Carrefour de laatste jaren zoveel inspanningen heeft gestoken, herroept, te weten: express (city, in Frankrijk), market, hyper en planet. Wat hij bekritiseert is niet zozeer de taakomschrijving van elk van deze typen winkels. Het is de wens om deze allemaal onder het enseigne Carrefour onder te brengen. “Plaatsing van de naam Carrefour op al onze winkels, ongeacht hun omvang, was een vergissing. (...) De klant moet onmiddellijk uit het enseigne van de winkel op kunnen maken wat hij daar zal vinden in termen van aanbod, diensten en prijzen. Voor Georges Plassat begint alles bij het enseigne, dat als taak heeft om naar de klant een hele duidelijke visie uit te drukken over het type producten of diensten dat hij binnen kan verwachten. Als je hem mag geloven was de omzetting van netwerken als Champion naar Carrefour Market een vergissing, omdat hierdoor de legitimiteit die het vorige enseigne kon opeisen met betrekking tot zijn winkeltype, enigszins teniet is gedaan. Daarom is er echter nog geen sprake van Champion weer nieuw leven zou worden ingeblazen, wat bij ons gedeeltelijk een geruststelling zou moeten zijn voor de Groep Mestdagh, die bezig is zich versneld in tegengestelde richting te bewegen! En nee, het is ook niet het tijdstip om bij ons de rode bol van GB opnieuw tevoorschijn te halen. Evenzeer als men de grondredenering van Georges Plassat kan begrijpen, moet men ook erkennen dat, in het geval van België, de aanpassing van het Belgische netwerk aan de huidige Carrefour-enseignes tenminste de verdienste heeft dat hierdoor samenhang is gekomen in wat tot dan toe een echt broddelwerk was.

Welke toekomst heeft dus de identiteit van de buurtenseignes ("express" in België, "city" in Frankrijk) en de supermarkten ("market")? De toekomst geeft alvast een voorproefje, aangezien drie nieuwe Franse winkels, die zich houdens de nieuwe lezing van het concept - intern “V3” gedoopt – , het pictogram van de groep en de voornaam (“market”) op de gevel hebben laten staan, maar eenvoudigweg de naam Carrefour hebben verwijderd. Heel ingrijpend…

Het woord “Carrefour” lijkt Georges Plassat in de toekomst te willen reserveren voor de hypers, voor alle hypers. Met inbegrip van de beroemde “planets” waarmee zijn voorganger “de hyper opnieuw wilde betoveren”. Een erfenis die Georges Plassat met een venijnige steek uitvoerde: “Planet werd voorgesteld als een kosmische reis”, de medewerkers “zijn er per TGV van teruggekomen (…), het is een natuurlijke dood gestorven”.Carrefour, en alleen Carrefour, dat zullen de hypers zijn, en alleen maar hypers. “De naam Carrefour volstaat. Het is onnodig om een voornaam toe te voegen aan een winkeltype dat wij hebben uitgevonden.”Lees het hele artikel hier