Op 23 november opende Burgemeester Termont “De nieuwste Blokker” op de Korenmarkt in Gent samen met CEO Bernd Bosch.

De Gentse Belleman had zijn handen vol om het talrijk opgekomen publiek aan de ingang van de winkel op te houden tot de openingsbel. Ondertussen had Burgemeester Termont de winkel al officieel geopend samen met de winkelmanager, het voltallige personeel en de CEO van Blokker België, Bernd Bosch. De winkel aan de Korenmarkt maakt deel uit van de cluster “Gent” die uit 7 winkels bestaat die allemaal dezelfde wijzigingen hebben ondergaan.

Dat het niet enkel om opsmukken en aanpassen van de look & feel gaat, konden wij met genoegen vaststellen. Het concept van Blokker was hopeloos verouderd en de upgrades zoals vorig jaar in Beveren konden daar weinig aan veranderen. “De allernieuwste Blokker” – wij blijven de naam erg Hollands, weinig onderscheidend en moeilijk vinden – heeft terug een duidelijk aanbod, een paar uitschieters niet te na gesproken. De focus ligt op Koken, Bakken en Tafelen, naast uiteraard Schoonmaak & Huishoud, Opbergen, Wassen,… en de nieuwe catagorieën Bed & Bad plus nu ook een eigen Blokker huismerk.

Het assortiment is nagenoeg verdubbeld.

Bernd Bosch, CEO Blokker België: “In 2016 zijn er diverse tests in een aantal winkels geweest, maar die waren eigenlijk niet meer dan een facelift. Wij hebben dan een analyse laten uitvoeren die heeft aangetoond dat Blokker op drie domeinen moest schakelen op opnieuw aan te knopen met succes. Wat assortiment betreft gaf de studie aan dat we zowel on als off line dienden te veranderen wat leidt tot een verdubbeling van het aantal referenties, in functie van de behoeften van de consument en dat zowel functioneel als op vlak van inspiratie. Derde en zeker niet onbelangrijk punt was het personeel dat zeer veel kennis in huis had, maar waar we nu op een andere manier gaan aansturen met duidelijke KPI’s, briefings en opleiding. Hoe kunnen ze bijvoorbeeld hun productkennis overbrengen op de consument en zo meer verkopen? We gaan dus meer investeren in training.”

Gondola: Wat zijn de plannen en wat is de timing voor de uitrol van dit nieuwe concept?

Bernd Bosch: “We willen met “De nieuwste Blokker” andere segmenten aanboren. Onze klant moet élke persoon zijn die zelfstandig in het leven staat, zeg maar een huishouden heeft ook al bestaat dat maar uit 1 persoon.De look & feel van het concept vloeit hieruit voort en is hieraan ondergeschikt. We mikken op het middensegment met merken én ons eigen huismerk. Voor de implementatie keken we eerst naar de regio’s waar we met het concept best aanleunen bij de demografische en de financiële toestand van de consument en in een zone die voldoende kan afgebakend worden om optimaal te communiceren én de resultaten te meten. Uit drie regio’s, Noord-Brabant, Zuid-Antwerpen en Gent, weerhielden we uiteindelijk die laatste.”

Gondola: Hoe gaat Blokker zich dan vanaf nu positionneren in de toch wel moeilijke markt?

Bernd Bosch: “We hebben onze weg gevonden tussen spelers als Casa (NVDO waarmee Blokker in Gent trouwens het pand deelt) Trafic en Action wat positionnering betreft. Ons assortiment is voortaan ook specifiek afgestemd op België: bepaalde zaken zoals Delfts Blauw hebben in België geen zin, anderzijds doen wij veel omzet met bv een “9 Dagenkaars”. We willen zeker ook ons bestaande clienteel behouden. “

Gondola: Hoet ziet het jaar er voor Blokker België uit?

Bernd Bosch: “Uiteraard is 2017 voor ons nog een erg moeilijk jaar. Je kan na een herstructurering, die echt noodzakelijk was, niet meteen positieve cijfers verwachten. We zien echter wél al een positieve knik in de curve en dat niet enkel qua omzet, maar op vele vlakken van de bedrijfsvoering.”

Gondola: Wat zijn de plannen qua locaties en met name Wallonië?

Bernd Bosch: “Na de sluiting van diverse verlieslatende winkels, hebben we zeker blinde vlekken en daar hoort ook Wallonië bij. Eerst gaan we de bestaande structuur en vestigingen stabiliseren en uitbouwen. In een tweede fase zullen we de localisaties optimaliseren en dan denk ik bv aan de kust, Brussel en Wallonië waar we niet sterk staan. Ook qua type winkels bekijken we diverse mogelijkheden. Stad- of baanwinkel, dat bekijken we in functie van de regio en de wensen van de consument. We gaan zeker diversifiëren qua concepttypes, ook kleinere conceptgroottes zijn mogelijk ook via een betere afstemming van onze off line en on line business.”

Net voor we dit artikel publiceren, lezen we bij de collega's van Het Financieel Dagblad (Nederland) een erg interessant artikel over de moeizame resultaten van "De nieuwste Blokker" - zoals ze nu in de cluster Gent worden getest - in Nederland. Het blijkt dat tenminste bij onze Noorderburen het concept niet meteen aanslaat waardoor de keten nu erg agressieve akties gaat voeren om toch opnieuw een "volkse" winkel te worden. Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat Blokker de laatste tijd vaak overhaast beslissingen nam en neemt zonder zich echt grondig heruit te vinden. We kijken met belangstelling het succes van de operatie in België tegemoet.