2020 was een atypisch jaar door de coronacrisis. We bleven met z’n allen in ons kot en gingen weer massaal zelf koken. Daardoor stegen de voedingsbestedingen in retail met ruim 12%. De biomarkt kende zelfs een nog wat grotere groei (+14%), wat het aandeel van bio in België deed stijgen. Zo stelt VLAM op basis van de gegevens die GfK Belgium verzamelde via de consumerscanmethode bij 6.000 Belgische gezinnen.

In 2020 bedroegen de totale biobestedingen (FMCG) in Vlaanderen zo’n 350 miljoen euro tegenover 892 miljoen euro voor heel België. Dit was 14% meer dan in 2019. Hiermee herneemt de groei in Vlaanderen en houdt het gelijke tred met het landelijke gemiddelde. De stijging bij bio is te danken aan zowel meer kopers, een hogere aankoopfrequentie (+1 aankoopakte/jaar) als een hoger besteed bedrag per aankoop. Het totale aantal biokopers steeg tot boven de 96 op 100 en het gemiddeld bestede bedrag per aankoop steeg van 7,81 naar 8,37 euro. De voorbije tien jaar groeide de biobesteding in België gemiddeld met 11% per jaar.