AB InBev en Alken Maes hebben besloten de prijzen van bakken en flesjes bier te verhogen. Vanaf maart 2012 zal AB Inbev een prijsverhoging van 5,9% doorvoeren, terwijl Alken Maes de prijzen vanaf 12 maart met 6% zal verhogen. Maar deze prijsverhoging roepen nu al enkele vragen op… Volgens Test-Aankoop zou de mededingingsautoriteit een onderzoek kunnen instellen omdat de wet verbiedt dat bedrijven binnen dezelfde sector prijsafspraken maken. De brouwerijreuzen verdedigen zich echter door te wijzen op de stijging van de productiekosten.