Bijna 3.000 Belgische rundvee­houders hebben een enquête ingevuld over de duurzaamheid van hun praktijken. Uit het onderzoek blijkt dat 7 op de 10 rundveehouders hun CO2 opslaan in de bodem en dat meer dan 1 op de 5 investeert in eigen hernieuwbare energie.

Iedereen heeft het over duurzaamheid, maar er wordt zelden gesproken over de inspanningen die rundveehouders leveren. Dit is een van de redenen waarom Belbeef, een vereniging die 3.600 Belgische rundveehouders samenbrengt (ofwel 85% van de Belgische rundveehouders), heeft besloten om in 2019 een duurzaamheidsmonitor op te richten. Het doel? De inspanningen van veehouders op het gebied van duurzaamheid objectief in kaart brengen en kwantificeren, aan de hand van een lijst van 45 individuele initiatieven op het gebied van ecologie, dierenwelzijn, dierengezondheid, energie of zelfs biodiversiteit. In 2019 en 2020 werden de vragenlijsten voorgelegd aan de veehouders: 74% van de 3.600 Belbeef-gecertificeerde veehouders heeft die al ingevuld.