Het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) voert momenteel huiszoekingen uit binnen de sector van de grootdistributie. Het BMA verdenkt sommige retailers van “mededingingsbeperkende praktijken” in het kader van een aankoopgroepering. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Het auditoraat van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) voert op dit moment huiszoekingen uit op verschillende locaties in ons land. Ze verdenkt enkele retailers van “mogelijk mededingingsbeperkende praktijken" in het kader van een aankoopgroepering. Hoeveel ondernemingen er precies betrokken zijn bij de huiszoekingen, wil het BMA niet kwijt. 

“Het verrichten van huiszoekingen loopt niet vooruit op de uitkomst van het onderzoek zelf. Het auditoraat eerbiedigt de rechten van verdediging, en in het bijzonder het recht van ondernemingen om in de loop van de procedure gehoord te worden”, reageert het BMA in een persbericht. Hoelang het onderzoek precies zal duren, is voorlopig nog onbekend. Dat hangt onder meer af van de complexiteit van de zaak, de medewerking van de betrokken ondernemingen met het BMA, en de uitoefening van de rechten van verdediging, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Ondertussen vernam De Tijd wel dat er ook huiszoekingen bij Carrefour zouden plaatsvinden. Dit werd ons inmiddels ook bevestigd door Marco Demerling, woordvoerder bij Carrefour. "Ik kan inderdaad bevestigen dat er een onderzoek gevoerd wordt door het Auditoriaat van de Belgische Mededingingsautoriteit, al kan ik op dit moment geen verdere informatie geven. Het onderzoek is lopende en we geven alle gevraagde informatie op een open en constructieve manier. Bovendien wil ik benadrukken dat Carrefour België  alle commerciële activiteiten naleeft volgens de wet", reageert Marco Demerling aan Gondola. Daarnaast bevestide Colruyt Group aan Gondola dat zij niet betrokken zijn bij het onderzoek.