De voedselveiligheid is in België in 2012 verbeterd in vergelijking met 2011. De voedselveiligheidsbarometer ontwikkeld door het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) toont een vooruitgang van 2,9%.

Eind 2012 waren er 19.534 bedrijven die hun autocontrolesysteem voor al hun activiteiten hadden laten certificeren. Deze bedrijven hebben een gunstig risicoprofiel met 93% gunstige resultaten van de inspecties tegenover 70% gunstige resultaten voor bedrijven zonder gecertificeerd autocontrolesysteem. Om de operatoren te helpen met hun autocontrolesysteem en de certificering ervan valideerde het Voedselagentschap 34 autocontrolegidsen. 95% van de operatoren beschikken nu over een gids.

Vanaf 2011 biedt het FAVV aan operatoren uit de horeca de mogelijkheid om een opleiding te volgen als alternatief voor een administratieve boete. 580 bedrijven hebben van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt in 2012. De resultaten van de opvolgingsinspecties zijn duidelijk beter na de opleiding: 70% gunstige controles tegenover 52% wanneer geen opleiding werd gevolgd.

België is bovendien vrij van de voornaamste dierziekten zoals brucellose en tuberculose.