Vooraleer nieuwe producten op de markt worden gebracht, ontwikkelen de clusters Flanders’ FOOD en Wagralim de nieuwe voedselinnovaties in samenwerking met de industriële sector. Wat zijn de lopende projecten en wat is het doel van deze initiatieven?

We vergeten vaak dat een innovatie die in de schappen verschijnt het resultaat is van intensief onderzoek dat soms meerdere jaren in beslag neemt. Dit onderzoek wordt soms intern uitgevoerd, in de R&D-centra van de betrokken bedrijven, maar ook soms door universiteiten of zelfs onafhankelijke structuren, zoals bijvoorbeeld Proef!, dat is gevestigd nabij Gent, of het Smart Gastronomy Lab in Gembloux. Daarnaast zijn er zogenoemde clusters, die verschillende spelers samenbrengen om het innovatieproces te versnellen. De twee belangrijkste clusters in België zijn Flanders’ FOOD voor Vlaanderen en Wagralim voor Wallonië. “Om het concurrentievermogen van onze voedingsindustrie te versterken, is het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in onderzoek en innovatie”, klinkt het bij Flanders’ FOOD, dat in 2005 werd opgericht door de Vlaamse tak van Fevia. “Deze investeringen overstijgen de grenzen van sectoren en regio’s, Flanders’ FOOD wil een rol spelen op Europees niveau. Iedereen die een meerwaarde ziet in een samenwerking met het ecosysteem van de Vlaamse voedingsindustrie is welkom.” In 2016 evolueerde Flanders’ FOOD specifiek naar een platform dat is gericht op een onderzoeks- en innovatiestrategie, en dat in samenwerking met zowel Vlaamse voedingsbedrijven als onderzoeksinstellingen. Flanders’ FOOD combineert drie belangrijke rollen: het fungeert als centraal aanspreekpunt voor bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en overheden in het strategische domein van de agrovoedingsindustrie binnen het Vlaamse innovatiesysteem; het neemt de organisatie waar van samenwerkingsinitiatieven tussen alle actoren om het concurrentievermogen van de Vlaamse voedingsindustrie te versterken; het staat in voor het beheer van de ter beschikking gestelde middelen (projectbudget toegewezen door VLAIO, Agentschap Innoveren & Ondernemen) om de strategische onderzoeks- en innovatieagenda uit te voeren.