Belgen gaven vorig jaar 6% meer uit aan verse biologische voeding en dranken dan in 2016. In Vlaanderen bedroeg die stijging zelfs 11%. Dat blijkt uit cijfers van GfK in opdracht van VLAM. Vooral groenten, fruit en aardappelen zijn erg populair, zo vertegenwoordigen ze in totaal 40% van de biobestedingen.

Uit een recente studie die het onderzoeksbureau GfK in opdracht van VLAM uitvoerde bij 5.000 Belgische gezinnen blijkt dat bio nog steeds erg in is. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste resultaten.

Meer biobestedingen

Tussen 2008 en 2017 verdubbelden de biobestedingen voor verse voeding en dranken ruimschoots in België. In 2017 gaven Vlamingen maar liefst 11% meer uit dan in het jaar daarvoor,  in Wallonië lag dat cijfer op 8%. Brussel zakte in 2017 met 7%, ondanks dat dit gewest tussen 2008 en 2017 zorgde voor een verdrievoudiging van de biobestedingen.

Biotoppers: aardappelen, groenten en fruit

De biobesteding bestaat voor 40% uit AGF-producten. De categorie ‘vlees, vis en ei’  doet het iets minder goed en neemt minder dan een kwart van de biobestedingen voor haar rekening. Bovendien is het ook een krimpende categorie. Het zuivelaandeel schommelt rond de 20% en graanproducten staan dan weer in voor zo'n 12% van de biobestedingen. Wijn en bier vertegenwoordigen zo'n 4% van het assortiment.

9 op 10 Belgen kopen bio

Uit de cijfers blijkt dat bio tot ons normale voedingspatroon behoort. Zo koopt 9 op de 10 Belgen jaarlijks minstens eenmaal een vers bioproduct. De biobestedingen worden voor 60% gerealiseerd door de gezinnen die minstens wekelijks bio kopen, deze groep maakt 11% uit van de kopers. Het aandeel van deze frequente biokopers neemt toe.

Binnen de productgroepen zijn er grote verschillen in kopersaantallen. In afnemende volgorde vinden we de meeste kopers voor biologische groenten, zuivel, fruit, brood, eieren, aardappelen en vlees.

Het aantal biokopers was vorig jaar stabiel tot licht stijgend voor alle categorieën. De vleescategorie, die in de periode 2005 tot 2010 fors nieuwe biokopers wist aan te trekken, deed het daarna minder goed.

Marktaandeel bio stijgt maar is productafhankelijk

Het marktaandeel van de biologische versproducten in België blijft beperkt maar groeit gestaag en bedraagt nu 3,2%. Het marktaandeel van bio verschilt wel sterk van product tot product. De vleesvervangers hebben met 26% het grootste marktaandeel in handen. Een andere categorie met een hoog bio-aandeel is ‘eieren’. Het marktaandeel van bio-eieren bedroeg vorig jaar 14,5%. De AGF-categorie heeft een iets hoger bio-aandeel dan gemiddeld namelijk: 7% voor groenten, 4,4% voor fruit en bijna 6% voor aardappelen. Hiermee zijn aardappelen samen met eieren de grootste stijger op lange termijn. Zuivel zit met een bio-aandeel van 3,2% op het gemiddelde, en brood, gevogelte en vlees gaan net onder het gemiddelde. Vleeswaren bengelen tot slot achteraan met het laagste bio-aandeel van 1%.

Welgestelde gezinnen en tweeverdieners: groeiers op lange termijn

De alleenstaanden, zowel oud als jong, hebben het hoogste bio-aandeel: 4,5%. In absolute cijfers zijn de welgestelde gezinnen met kinderen en de welgestelde gepensioneerden de belangrijkste groep biokopers. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de helft van de biobestedingen. De grootste stijging qua bio-aandeel, in de periode 2008 tot 2017, vinden we bij de welgestelde gezinnen met kinderen en bij de tweeverdieners zonder kinderen.

Huishoudens met kinderen met een beperkt inkomen hebben het laagste bio-aandeel, namelijk 1,4%.  Deze bevolkingsgroep heeft zijn bio-aandeel wel verdrievoudigd sinds 2008. De introductie en uitbouw van heel wat bioproducten in Hard Discount liggen hiervoor aan de basis. De gepensioneerden en de koppels met één kostwinner hebben een gemiddeld bio-aandeel dat matig groeit.

Biobestedingen per capita in stijgende lijn

We geven het meeste geld uit aan biozuivel en biogroenten. Daarna volgen fruit, vlees/gevogelte en biobrood en -banket. Eieren, aardappelen en vleeswaren volgen op afstand. De biovleesvervangers en biozuivelsubstituten sluiten de rij.

Klassieke supermarkten blijven belangrijkste biokanaal 

De hoevewinkel en de boerenmarkt zijn kanalen met een hoger percentage aan biologische producten in het assortiment dan gemiddeld. Eén product op vijf in deze kanalen is bio. In de Hard Discount vinden we relatief het minst biologische producten terug (1,4%). Hoewel de klassieke supermarkt (Dis 1) het belangrijkste aankoopkanaal voor bioproducten blijft met maar liefst 38%, ziet het zijn aandeel slinken in het voordeel van speciaalzaken (33%), buurtsupermarkten (12%) en hard discounters (10%).