‘Brewing a Better World’ is de duurzaamheidsstrategie binnen Heineken en Alken-Maes. Alle merken brengen hun doelstellingen op het vlak van milieu en maatschappij op één lijn. Alken-Maes wil zo bijdragen aan de zes Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Mooi, maar wat betekent duurzaamheid nu concreet? 

“Duurzaamheid  is voor ons zeer belangrijk”, zegt Sebastiaan De Meester, corporate affairs manager bij Alken-Maes. “Onze strategie focust op alle onderdelen van de productieketen, vanaf de gerstkorrel tot aan de toog, en behelst belangrijke aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Minder CO2

Duurzaamheid is geen nieuw gegeven bij Alken-Maes. Door een efficiëntere productie ligt de CO2-uitstoot in het brouwproces nu 70% lager dan in 2008. Denk daarbij aan energiebesparing en –hergebruik bij het brouwproces. Deze maatregelen kaderen allemaal binnen het ‘Drop the C’-programma (CO2 wordt O2, of zuurstof) van het bedrijf om zoveel mogelijk CO2 te reduceren. In 2019 bedroeg het CO2-equivalent 4,05 kg per hl bier, in 2015 was dat 5,07 kg. Ook in 2020 wordt verder ingezet op efficiëntie in het brouwproces 

In de logistiek is de CO2-uitstoot trouwens al met 17% gedaald sinds 2012 tot 1,19 kg CO2-equivalent per hl bier in 2020. De impact van externe transporteurs is hierin meegerekend.

Groene energie

Een ander belangrijk gegeven? Groene energie. “De brouwerij trekt voluit de kaart van de zonne-energie”, weet Sebastiaan De Meester. “Op ons dak hebben wij momenteel 6.000 zonnepanelen met een oppervlakte van 28.250 m2 (4 voetbalvelden). Het totaal vermogen bedraagt 1.463 kilowattuur en de output 1.338 megawattuur, omgerekend komt dat neer op ongeveer het verbruik van 440 gezinnen. Op jaarbasis betekent dit een reductie van 870 ton CO2, of het equivalent van 621 retourvluchten Brussel-New York. In 2020 dekt schone zonne-energie 11,3% van het verbruik. We onderzoeken nu de mogelijke installatie van zonnepanelen in onze brouwerijen in Opwijk (Affligem, Hapkin) en Kobbegem (Mort Subite).” Alken-Maes betrekt verder uitsluitend groene energie. “We bekijken elke stap in het proces”, vervolgt Sebastiaan De Meester. “Zo gebeurt bijvoorbeeld ook de koeling zo energie-efficiënt mogelijk en gebruiken we ledverlichting.”

Minder water

De brouwerij zet daarnaast in op minder waterverbruik. In 2020 zal Alken-Maes 20% minder water verbruiken dan in 2008 door efficiëntere productie. Voor 1 hl bier is nu 3,77 hl water nodig. 

Recycleren

Ook verpakking is een belangrijke schakel. De blikken bier bestaan voor 75% uit gerecycleerd materiaal en zijn volledig recycleerbaar. De omverpakking (krimpfolie) bevat 50% gerecycleerd materiaal. Kratten zijn 100% recycleerbaar. “We beperken verpakking voor eenmalig gebruik”, vult Sebastiaan De Meester aan. “Bierflessen worden gemiddeld 25 keer hergebruikt en gaan ongeveer 13 jaar mee.”

Duurzame leveranciers

Duurzaamheid stopt niet aan de poorten van het bedrijf. 95% van de leveranciers tekende inmiddels de Supplier Code. Daarbij houden ze zich aan hoge standaarden op het vlak van bedrijfsvoering en respect voor mensenrechten en milieu. 

Koploper

De duurzaamheidsstrategie van Heineken en Alken-Maes volgt de aanbevelingen van de Verenigde Naties. Het is een 360°-aanpak ‘from barley to bar’, zo CO2-neutraal mogelijk vanaf de duurzame grondstoffen tot de distributie. Alken-Maes hoort bij de Europese en wereldwijde top op het vlak van brouwen op zonne-energie. De brouwerij in Alken is daarmee ook een trendsetter binnen Heineken. “Duurzaamheid gaat hier veel verder dan productie”, beklemtoont Sebastiaan De Meester. “Zo hechten wij bijzonder veel belang aan veiligheid in de bedrijfsvoering maar ook in het verkeer. Alken-Maes is partner van Responsible Young Drivers en promoot elk jaar veilig deelnemen aan het verkeer tijdens de Europese Nacht Zonder Ongevallen in oktober.” De brouwerij zet in op lokale verankering. Zo worden er geregeld opruimacties voor zwerfvuil georganiseerd en tot dusver liepen er 5 opruimcampagnes in samenwerking met Buurtsuper.be. Op 21 september nam Alken-Maes deel aan de World Cleanup Day. En bovendien steunt het bedrijf lokale en sociale projecten zoals To Walk Again.

Duurzaamheidsstrategie

Wilt u meer informatie over de duurzaamheidsstrategie van Alken-Maes? 

Klik hier!