Aldi stelde gisteren zijn internationale klimaatplan voor. De belangrijkste doelstelling? Tegen 2021 de uitstoot van broeikasgassen met 40% terugdringen. Om dat te realiseren wil het bedrijf meer stroom uit hernieuwbare energiebronnen halen en drijft het zijn efficiëntiemaatregelen op om energie, koelmiddelen en brandstof te besparen.

Aldi ziet het groots. Na de enorme snelheid waarmee de hard discounter zijn winkelpark in België moderniseert, lanceert het bedrijf nu ook een ambitieus klimaatplan, en dat in alle landen binnen Europa waar het vandaag actief is. Tegen 2021 wil de retailer zijn CO2-uitstoot met maar liefst 40% doen dalen ten opzichte van 2015. Om dat te bereiken, focust de hard discounter op twee pijlers: de verhoogde inzet van stroom uit hernieuwbare energiebronnen, en opgedreven efficiëntiemaatregelen om te besparen op energie, koelmiddelen en brandstof. Op die manier kan de hard discounter bovendien niet alleen zijn broeikasgasemissie terugdringen, maar kan het ook zijn bedrijfskosten verlagen. 

“Verantwoord handelen zit in onze genen. Met ons klimaatbeleid tonen we aan hoe discount en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. Door efficiënter te werken verlagen we onze impact op klimaat en milieu”, reageert Hans De Bremme, directeur Corporate Responsibility.

LED-verlichting en energiezuinige koeling

Aldi zet nieuwe technologieën in om de energie-efficiëntie van zijn winkels en distributiecentra te verbeteren. Daarbij wordt er vooral gefocust op de koeling en de verlichting, aangezien die samen verantwoordelijk zijn voor circa 80% van het stroomverbruik in de filialen. Concreet worden alle distributiecentra en nieuwe winkels uitgerust met LED-verlichting. Jaarlijks zou er daardoor maar liefst 3.000 ton aan CO2-emissies bespaard worden. Daarnaast vervangt de hard discounter alle koelingen en vriezers door energiezuinige exemplaren. Zo zal ALDI voor zijn koel- en vriesmeubels steeds meer gebruik maken van natuurlijke koelmiddelen, zoals propaan en CO2 en wordt de vrijgekomen warmte bij het koelen gebruikt om gebouwen mee te verwarmen. Er worden bovendien ook meer controles gedaan om de lekkage van koudemiddelen te voorkomen, aangezien die bijdragen tot de opwarming van onze planeet.

Hernieuwbare energie

Om de CO2-uitstoot te verminderen, stapt de hard discounter steeds meer over op stroom uit hernieuwbare energiebronnen. Aldi België heeft momenteel meer dan 35.000 zonnepanelen op zijn daken liggen, goed voor een productie van meer dan 8.500 MWh. De duurzame zonnestroom die daarmee per jaar geproduceerd wordt, komt overeen met het jaarconsumptie van ongeveer 2.450 gezinnen. Het bedrijf gaat bovendien nog een stap verder en plant in de komende twee jaar nog minstens 8.000 zonnepanelen extra. Zo wil het ancticiperen op zijn broeikasgasuitstoot die in de komende jaren waarschijnlijk nog zal toenemen door de opening van nieuwe winkels. 

"Momenteel gebruiken wij circa 60 tot 70 procent van de opgewekte stroom voor onze eigen bedrijfsactiviteiten. De overtollige energie leveren wij aan het elektriciteitsnet. Wij streven ernaar het aandeel eigen gebruik te verhogen. Daarom doen we een pilot met opslagtechnologieën die ons in staat stellen de opgewekte stroom op een later tijdstip te gebruiken", klinkt het bij Aldi.

Naast een forse investering in meer zonnepanelen, wil de hard discounte zich meer focussen op de inkoop van groene stroom. Die focus moet helpen om de klimaatdoelstelling van 2021 te behalen. 

Nieuw distributiecentrum in Turnhout 

Om te bewijzen dat de hard discounter zijn beleid wel degelijk omzet in de praktijk, opent Aldi begin 2019 een nieuw distributiecentrum in Turnhout dat volledig in het teken staat van klimaatbescherming. LED-verlichting, in combinatie met bewegingsmelders, verlaagt het stroomverbruik. Voor de koeling zet de discounter een efficiënte CO2 -koelinstallatie in en met de restwarmte van de koeling wordt het magazijn in de winter verwarmd. Ook de rest van de het winkelpark dat in België gemoderniseerd wordt, zal uitgerust zijn met duurzame technologieën.

Tweede duurzaamheidsrapport

Samen met het klimaatbeleid publiceert Aldi ook zijn tweede duurzaamheidsrapport, gemaakt op basis van de GRI-standaarden voor Sustainability Reporting. De resultaten en verdere ontwikkelingen worden in dit rapport tastbaar gemaakt via sprekende beelden en verhalen uit de verschillende landen waarin de discounter gevestigd is. Uit het rapport blijkt onder meer dat Aldi vorig jaar wereldwijd maar liefst 23.000 MWh stroom produceerde via zonnepanelen, het meer dan 800 producten met een EU Biolabel aanbiedt, en er ongeveer 89% gecertificeerde duurzame palmolie in eigenmerkproducten zit.