De hoge energiekosten eisen hun tol. 73% van de Belgische vleesbedrijven geeft aan het nog maximaal 6 maanden te kunnen volhouden in de huidige context. Dat blijkt uit een bevraging van sectorfederatie FEBEV.

Het ziet er niet rooskleurig uit voor de vleessector. Uit een rondvraag van Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) bij 59 van zijn leden (gaande van slachthuizen tot producenten van vleesbereidingen) blijkt dat de huidige energiecrisis flink zijn sporen nalaat. Maar liefst 97% van de ondervraagden ondervindt hinder van de huidige situatie. 73% onder hen geeft zelfs aan het nog maximum 6 maanden te kunnen volhouden onder deze omstandigheden. Bij een aantal onder hen gaat het zelfs om een kwestie van weken of enkele maanden.

Dat de bedrijven het zo lastig hebben heeft onder meer te maken met het feit dat ze hun hoge kosten slechts gedeeltelijk of niet kunnen doorrekenen aan de volgende schakel in de keten. Een van de redenen daarvoor is de grote concurrentie in de sector. “Er is een moordende competitie verder in de keten die de race to the bottom brandstof geeft, waardoor een correcte margeverdeling alsmaar moeilijker wordt binnen de supply chains”, licht Michael Gore, gedelegeerd bestuurder bij FEBEV, toe. “De goederen/diensten die de bedrijven aankopen zijn overal in prijs gestegen, dus veranderen van leverancier brengt niets op. De klant zelf kan op zijn niveau de (volledige) prijsstijging ook niet doorrekenen waardoor ieder zijn deel van de meerkost moet absorberen met als gevolg dat er verder geknaagd wordt aan de eigen marges.”

Uit de rondvraag blijkt dat vooral de energiekosten (31%) de grootste kostenpost is. “Het spreekt voor zich dat de koudeketen heel wat energie vraagt, net als het laten draaien van de verschillende installaties”, vult Gore aan. Naast de energieprijzen spelen ook de gestegen kosten van levend vee, ingrediënten, materiaal, reinigingsmiddelen, technische onderdelen en onderhoud, waterzuiveringsproducten en CO2 (28%) mee. Op de derde plaats bevindt zich het verpakkingsmateriaal (16%). “Verpakkingsmaterialen zijn ten gevolge van COVID-19 serieus gestegen, maar de trend houdt verder aan tot op vandaag”, vervolgt de gedelegeerd bestuurder. “Op plaats vier vinden we de gestegen brandstofprijzen en logistieke kosten, die tot slot worden gevolgd door de personeelskosten. Maar die laatste zullen binnenkort nog zwaarder doorwegen in de balans in het licht van de nakende loonindexering die geschat wordt op meer dan 10%.”

Om uit deze penibele situatie te geraken, roept FEBEV zijn leden eerst en vooral op om de kosten “doorrekenbaar te maken doorheen te keten”. Daarnaast vraag de federatie extra steun aan de overheid en stabiele energieprijzen. “Hopelijk kunnen hier lessen getrokken worden uit het lakend beleid in het kader van stikstof, en meer recent het mestactieplan", stelt Michael Gore. "Er moet meer oog zijn voor de reële praktijksituaties, waarbij meer dan ooit een plan voor de toekomst een basisvoorwaarde is. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen, maar niet ten koste van alles en iedereen. Samenwerking en dialoog zijn noodzakelijk, en dit met een beleid dat gericht is op het vinden van oplossingen eerder dan het scheppen van problemen, zodat men daadkracht aan de dag kan leggen en stappen kan zetten om uit deze impasse te geraken."