Waardecreatie: dat was het sleutelbegrip waar het tijdens de presentaties die voorafgingen aan het jaarlijkse galadiner van The Retail Society op donderdag 17 november allemaal om draaide. We geven u hier graag een overzicht van de inzichten die verworven werden op deze belangrijke dag.

Het eerste duo dat aan het woord kwam bestond uit Christophe Sancy, hoofdredacteur van Gondola Magazine, en Daan Killemaes, hoofdredacteur van Trends - Knack. Dit tweetal boog zich over de toekomst van de markt, waarbij vooral de verwachtingen voor 2017 aan bod kwamen. “2017 wordt geen slecht jaar voor de retailsector, maar veel beter dan 2016 zal het ook niet worden”, steekt Daan Killemaes van wal. Ondanks deze niet echt enthousiaste voorspelling verwacht hij zich aan een toename van de werkgelegenheid en aan een nieuwe dynamiek door de deeleconomie. Ook Christophe Sancy heeft vertrouwen in de sector, en vestigt de aandacht op de op til zijnde veranderingen. “De aankoopbeslissing gaat steeds sneller. De prioriteiten zijn niet meer dezelfde als vroeger en veel meer gediversifieerd. De markt waar we deel van uitmaken wordt steeds vluchtiger”, benadrukt hij.

Daarna was het de beurt aan Jean-Jacques Vandenheede om het woord te nemen. De Retail Insights Director Europe van Nielsen beschikt over zowel Belgische, Europese als wereldwijde cijfers. Hij legt aan de aanwezigen uit dat de Belgische consument de duurdere prijzen compenseert met kleinere aankopen in volume, wat dus heeft geleid tot een vermindering van het volume in 2015. Dezelfde trend zet zich door in de rest van Europa, waar het volume in het algemeen echter wel positief blijft. Hij waarschuwt de deelnemers echter voor een overvloed aan promoties: “Tegenwoordig zijn 17% van de aankopen van de Belgen promoties. In Denemarken bedraagt dit 44%. Laat dat hier niet gebeuren!” Hij geeft ook nog enige duiding wat online verkoop betreft. “De aankoop van voedingsmiddelen via het net vertegenwoordigt voorlopig nog maar 3% van de markt. Kunnen we dat echt een succes noemen? Onze retailers maken een vergissing wat het digitale kanaal betreft. Ze verkopen dezelfde producten tegen dezelfde prijs, met een gratis dienst erbovenop (de levering), die in totaal dus ongeveer 3% waard is. Zolang dit hun belangrijkste verkoopargument blijft, zal er geen schot in de zaak komen. De toekomst van de sector ligt in connected retail, met als voornaamste troef personalisatie.”

Vooraleer zijn onderwerp aan te snijden, geeft Pierre-Olivier Beckers (ex-CEO Delhaize Group) enige toelichting bij de complexe definitie van ‘waarde’. Ook hij ziet de consument steeds sneller evolueren. “De verbruiker is op zoek naar een combinatie van buurtwinkel, terroir, sociale identiteit enzovoort. Dit vertaalt zich in een aanpak op korte termijn. De consument van vandaag is eerder op zoek naar oplossingen dan naar producten. De retailsector is zonder enige twijfel heel dynamisch, maar die dynamiek gaat niet altijd de goede richting uit en is niet altijd in overeenstemming met hoe het consumptiegedrag vandaag in elkaar zit.” Naast Pierre-Olivier Beckers zat Olivier Delangre, CEO van Amoobi. Beckers investeerde in dat bedrijf dat probeert aan de weet te komen hoe de consument zich in de winkel gedraagt. “Onze roeping is internationaal. We werken voor 86% voor buitenlandse markten, en hebben dus een duidelijk zicht op internationale trends. In Italië is er bijvoorbeeld een echte premiumisatie van de verkooppunten aan de gang. In België durft men op dit moment nog veel te weinig. Er gebeuren geen ingrijpende veranderingen, er wordt weinig geëxperimenteerd”, legt Oliver Delangre uit.

“België is inderdaad een complex en divers land, maar net dat aspect maakt het ook een perfect gebied om te experimenteren. Als het hier lukt, heb je meestal ook een goede kans om het in het buitenland waar te maken. In België wordt in de handel vaak op instinct gewerkt, het zogenaamde ‘buikgevoel’. Die feeling is uiteraard positief, maar we moeten er ook op letten dat onze overtuiging niet onze grootste vijand wordt. België doet nog veel te weinig een beroep op de wetenschap en de tools die daarmee gepaard gaan”, vervolgt Pierre-Olivier Beckers. Hij besluit met een wens: “Iedereen in het bedrijf moet ondernemingszin vertonen. In plaats van arbeidsplaatsen te schrappen, zou men in de bedrijven beter investeren in nieuwe ideeën die kunnen leiden tot nieuwe activiteiten die beantwoorden aan de verwachtingen. We moeten het heilig vuur terugvinden. Jean-Claude Killy verwoordde het tegen mij ooit als volgt: ‘Passie is het allerbelangrijkste, pas daarna kun je rekenen’.”

Alexandre Cleven, CEO van Partena, had het daarna over het menselijke aspect van de voorgaande presentaties. “De retailsector speelt een belangrijke rol in de sociale stratificatie. Het is een echte, pragmatische sector”, legde hij uit, vooraleer een onderwerp aan te boren dat hem nauw aan het hart ligt en binnenkort opgang zou moeten gaan maken in de hele sector, dat van het beheer van het menselijk kapitaal: “Het installeren van een proces dat aan de oorsprong moet liggen van elk beleidsplan, op alle niveaus, met name dat er rekening wordt gehouden met de menselijke factor.”

De aanwezigheid van een prestigieuze autobouwer als Tesla op de gala-avond mag niet verbazen. An De Pauw, Country Manager Belgium & Luxemburg van Tesla, kwam de grote strategische lijnen van het revolutionaire elektrische autobedrijf, dat op de internationale Mapic beurs nog verkozen werd tot "merk van het jaar". Ook Antoine Lebrun, CEO van WWF Belgium, tekende present om toe te lichten hoe de bescherming van wilde dieren een impact kan hebben op de voedselketens.

Marc du Bois, CEO van Spadel, is de laatste spreker die aan bod komt. Heel eerlijk legt hij uit waarom hij de algemene duurzaamheidspolicy van zijn bedrijf heeft herzien: “Wanneer je zoals wij, tijdens de crisis van 2008, zo’n 25% van je omzet verliest, word je uiteraard bevangen door angst. Dan weet je dat je het geweer van schouder moet veranderen. Je moet helaas mensen ontslaan, maar tegelijk ook snel innoveren en voor de dag komen met nieuwe concepten, zoals wij dat gedaan hebben op gebied van duurzaamheid. De gesprekken die wij met de retailers voeren gaan vandaag dan ook over veel meer dan alleen maar cijfers.” 

 

Wilt u er volgend jaar zeker bij zijn? De inschrijvingen voor de Gala Night van 2017 zijn al geopend! Klik hier om u in te schrijven!