Ecommerce Europe wil dat in de EU de zelfde regels gelden voor ‘online’ en ‘offline’ handel. Alleen zo kan een Eengemaakte Markt tot stand komen, stelt de Europese koepel van de e-commerce sector. De ‘Single Market Strategy’ die de Europese Commissie eind vorige week voorstelde, is een grote stap in de goede richting, zegt ze.

Het voorstel van strategie is een routekaart waarmee het volledige potentieel van de eengemaakte markt ontplooid kan worden. “Ze moet de springplank voor Europa worden om in de wereldwijde economie te floreren,” aldus Jyrki Katainen, Eurocommissaris voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen. Volgens hem moet die ‘Single Market’ versterkt en verdiept worden, moeten belemmeringen voor investeringen weggenomen worden en moeten innovatieve bedrijfsmodellen gestimuleerd worden.

Hiervoor werden door de Europese Commissie een aantal maatregelen overeengekomen. Zo wil men bekomen dat consumenten die via internet of ‘fysiek’ in een andere lidstaat diensten of producten willen kopen, niet met verschillen in prijzen, verkoopvoorwaarden of leveringsmogelijkheden worden geconfronteerd.

Ook moeten kleine en middelgrote en startende ondernemingen gemakkelijker toegang tot financiering krijgen. Bovendien wil de Commissie een aantal regels vereenvoudigen (o.a. inzake de BTW) en met kmo-vriendelijke intellectuele-eigendomsregels komen.

De Commissie gaat tevens een Europese agenda voor de deeleconomie ontwikkelen, zodat nieuwe bedrijfsmodellen ontplooid kunnen worden. En ze gaat de mogelijkheden voor grensoverschrijdende mobiliteit voor ondernemingen en professionals verbeteren.

Geen parallelle regels

Ecommerce Europe is opgetogen met deze nieuwe strategie, die de eengemaakte markt moet verdiepen. Toch waarschuwt ze dat de digitale en de fysieke handel enkel kunnen groeien als de Europese wetgever ervoor zorgt dat er voor beide geen parallelle wettelijke kaders worden gecreëerd.

Wij geloven sterk in een volledige harmonisatie van de regels voor grensoverschrijdende verkoop in Europa. Wij begrijpen dat de Europese Commissie de talrijke barrières wil opheffen die de e-commerce nog hindert, maar dat mag niet leiden tot een situatie waarbij er twee verschillende wettelijke kaders gelden voor een zelfde product wanneer het online of offline wordt verkocht,” aldus Ecommerce Europe.

De koepel zegt met andere woorden dat de retail-sector pas volledig zal kunnen profiteren van deze nieuwe Single Market Strategy, als online en offline verkoop volledig worden gelijkgeschakeld.

Eerst de bestaande regels respecteren

Ecommerce Europe zegt tevens blij te zijn met het feit dat de BTW-regels vereenvoudigd worden en dat de kmo’s en start-ups worden ondersteund. “Een innoverend beleid en financiële steunmaatregelen mogen disruptie niet uit de weg gaan, in tegendeel. De interneteconomie houdt talrijke opportuniteiten in om groei en jobs te verwezenlijken.”

Ook steunt de koepel Elżbieta Bieńkowska, Eurocommissaris voor de Eengemaakte Markt, wanneer die stelt dat voordat er nieuwe regels uitgevaardigd worden, men er eerst voor moet zorgen dat de bestaande regels geëerbiedigd worden. Ecommerce Europe verwacht dan ook van haar dat ze formele procedures start tegen de lidstaten die, onder andere op vlak van e-commerce, de regels van de eengemaakte markt weigeren toe te passen.